Nyheter

I september 2020 var VID vertskap for den første digitale, internasjonale diakonforskningskonferansen

I september 2020 var VID vertskap for den første digitale, internasjonale diakonforskningskonferansen

Foto: Christine Vatnøy

Foto: Christine Vatnøy

Konferansen var et samarbeid mellom VID, International Society for the Research and Study of Diaconia and Christian Social Practice (ReDi; www.diaconiaresearch.org) og Kirkenes Verdensråd.

Konferansen pågikk fra kl. 08.00 til 21.00 slik at deltakere fra hele verden fikk mulighet til å være med på deler av konferansen. Sammenlagt var mer enn 200 personer fra alle kontinenter vært registrert for konferansen. Nesten 50 forskere fra Afrika, Amerika, Asia, Australia og Europa presenterte sin forskning i en av de 18 tematiske sesjonene.

Konferansen baserte seg på godt lagarbeid. Den hadde ikke ha vært mulig å gjennomføre uten langsiktig planlegging av en internasjonal referansegruppe, en dedikert lokalkomite, et fantastisk team av «chairs» og «hosts» fra Fakultet for Teologi, Diakoni og Ledelsesfag og Senter for Diakoni og Profesjonell Praksis. Markedsføringen og den tekniske og digitale gjennomføringen fungerte bra takke være god støtte fra e-læringskoordinatorene, KOM og IT.

Hovedforeleserne var Dr. Theresa Chong Carino, forskningsrådgiver fra Amity Foundation i Kina og professor Bosela Eale fra Interfaith Relations and Ecclesial Leadership Development department i All Africa Conference of Churches (AACC) i Nairobi, Kenia.

Bidragene vil bli gjort tilgjengelig på konferansehjemmesiden etter hvert.

Fra og med i dag kan du se professor Eale sin forelesning her.