Nyheter

Illustrasjonskonkurranse for studenter

Illustrasjonskonkurranse for studenter

Illustrasjonskonkurranse for studenter

Tittel på konferansen er «Resisting "Womenhood" - Feminist Theologies Confronting European Nationalisms, Gender Hierarchies and Climate Denial». Vi ønsker en illustrasjon der temaet blir kommentert på en måte som adresserer det feministiske, teologiske og politiske med utgangspunkt i de stikkord som ligger i tittelen. Teologi refererer ikke bare til kristen protestantisk teologi, men andre kristne teologier og også andre religioner.

Du kan sende ditt bidrag til i.m.gjorva(at)teologi.uio.no.

Frist: 20. mai 2021