Nyheter

Internasjonale studenter har praksis på SIK

Internasjonale studenter har praksis på SIK

Internasjonale studenter har praksis på SIK

Guillermo Ricalde og Lisa Perez skal sammen med SIK forskere Norma Wong og Oleksandr Ryndyk jobbe med en gjennomgang av litteratur om etnisk mangfoldets virkninger på arbeidsmiljøet.

Marouf Tahiri og Waseem Al-Musawi skal bidra til MAVI prosjektet ved å gjøre feltarbeid blant nylig ankomne syriske og afghanske flyktninger i Rogaland. Studentene skal jobbe heltid i 8 ukene frem til medio juli.

SIKs engasjement i EMMIR er bare ett av flere spennende internasjonale samarbeid ved senteret, og det er verd å nevne at flere av VIDs nåværende ansatte er tidligere EMMIR studenter, med praksisperiode nettopp fra SIK.