Nyheter

KUN/VID Alumni portrett: Vetle Karlsen Eide

KUN/VID Alumni portrett: Vetle Karlsen Eide

Vetle Karlsen Eide (49) jobber som seniorrådgiver for diakoni og samfunn ved Bjørgvin bispedømmekontor.

Vetle Karlsen Eide (49) jobber som seniorrådgiver for diakoni og samfunn ved Bjørgvin bispedømmekontor.

Arendals-gutten, Vetle Karlsen Eide (49), tok praktisk kirkelig utdanning ved KUN/VID Tromsø studieåret 2016/17. Han valgte å utdanne seg ved KUN fordi skolen hadde et utdanningstilbud som var godt tilrettelagt for han siden har var i full jobb.

Under utdanningen i Tromsø Eide fikk viktig kompetanse om hvordan han skulle være menighetsprest i Den norske kirke.

Det samiske er en berikelse for teologien

– Jeg fikk innsikt og innblikk i samisk kultur, historie, teologi og samfunnsforståelse. Dette var svært spennende og verdifullt og noe jeg satte svært stor pris på. Jeg unner alle å få mer kunnskap om dette da det også gir en større forståelse for hvem man er i relasjon til andre, og da i særdeleshet det samiske. Jeg lærte om hvordan det samiske er en berikelse for teologien, våre muligheter for kontekstualisering og erfaringer med levd liv. Jeg fikk en mye nærmere forståelse for nordnorsk kultur og kirkeliv, og spesielt læstadianismens rolle i nord, forteller Eide.

Fikk konkret erfaring med det samiske slik det har vært i århundrer

– Jeg opplevde mye flott dette lille året jeg var i Tromsø. Det første jeg kommer på er at jeg jeg fikk anledning til å leie husvære hos en diakonal nonneorden som driver et eldresenter i Tromsø. De gangene nonnene kom innom for en drøs om livet gjorde at studieukene i nord fikk en flott tilleggs-dimensjon. Det andre jeg tenker på er hvordan vi i introduksjonsuka ble tatt med inn i det samiske kulturhuset Àrdna på campus i Tromsø og plassert rundt åpen ild til samtale over et gitt tema. Vi fikk på denne måten en konkret erfaring med det samiske og viktigheten av fellesskapet rundt bålet slik det har vært gjennom århundrer. Det er et svært godt minne. Stig Lægdenes prekenundervisning var også et høydepunkt fordi han gjennom kunnskap, diakonal kompetanse og lun humor fikk studentene til å yte sitt beste i en ny og til tider ukjent setting. Nor som gjorde et mektig inntrykk når lektor i kirkemusikk Ragnhild Strauman fikk meg ut på den kirkemusikalske glattisen. Hennes pedagogiske innsikt bidro til at også jeg våget å messe. Hun burde fått en stor flott medalje som takk for det, sier han engasjert.

Hvem bør søke seg til KUN/VID Tromsø?

– Alle som ønsker å studere sammen med engasjerte studenter og lærere i en spennende utdannings-by hvor samisk og læstadiansk kultur og tradisjoner er levende tilstede – både i undervisningen og samfunnet, og hvor naturen i nord er tett på Tromsø by.

Samarbeid menighet og misjon

Kan du si litt om dine oppgaver og ansvarsoppgaver som seniorrådgiver for diakoni og samfunn?

– Jeg jobber med rådgivning, undervisning, veiledning og oppfølging av menigheter, diakoner, andre kirkelig ansatte og andre som ønsker kunnskap og diakoni, samskaping og kirkens rolle i samfunnet. Jeg driver og prosjektrelatert jobbing hvor fokuset er diakoni og kirkens diakonale arbeid enten det handler om bærekraft, våre nye landsmenn eller inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne.

KUN/VIDs motto er Engasjert for mennesket - lokalt og globalt. På hvilken måte bidrar du som alumn ved KUN/VID til å bringe engasjement inn i samfunnet og menigheten der du jobber?

– Jeg har i ni år arbeidet med å få menigheter engasjert i internasjonal misjon og diakoni gjennom arbeidet med Samarbeid menighet og misjon (SMM). I tillegg har jeg gjennom jobben lagt til rette for en misjons- og diakoniturne i Bjørgvin bispedømme hvor SMM og Kirkens Nødhjelp stod sentralt i kunnskapsformidlingen. Dette i tillegg til alt jeg gjør på Bjørgvin bispedømmekontor gjør at jeg opplever at jeg hver dag arbeider og bidrar til å bringe engasjement inn i både kirke og samfunn i bispedømmet her hvor jeg arbeider, avslutter Eide.

Hva tilbyr KUN/VID Tromsø?

Kirkelig utdanningssenter nord/VID Tromsø tilbyr utdanning til diakon, kateket, kantor og prest sammen med andre deler av VID og Uit-Norges arktiske universitet eller andre samarbeidspartnere.

Interessert? Ta kontakt med senterleder Bernd Krupka, bernd.krupka@vid.no, https://www.vid.no/byer/tromso/.