Nyheter

KUN/VID Tromsø alumnifortelling fra Storfjord

KUN/VID Tromsø alumnifortelling fra Storfjord

Svenn Arne Nielsen er sokneprest i Storfjord.

Svenn Arne Nielsen er sokneprest i Storfjord.

– De kaller meg bare SvennA, forteller Svenn Arne Nielsen fra prestegården på Hatteng i Storfjord. Er jeg ikke her finner du meg enten hjemme i Tromsø i Varden borettslag, eller på "hytta" i Lyngen.

Hva er dine mest meningsfulle arbeidsoppgaver som sogneprest?

– Det hadde vært enklere å svare på hva som er det minst meningsfulle: å prøve å finne ut hvordan man nå, i motsetning til for en måned siden, logger seg inn og får skrevet noen usle kjørte kilometer og TID - den største tidstyven vi har. Når det er sagt, i dag fikk jeg telefon fra ei dame som ville ta sitt eget liv, jeg fikk lytte til hennes lett forvirrede historie, stille noen enkle spørsmål til åpenbare vrangforestillinger og høre at hun falt til ro. Så kunne jeg be et Fader vår der i telefonen og lyse velsignelsen. Hva hun så gjør vet jeg ikke, men i kraft av min ordinasjon og det presteembetet som er gitt meg, kan jeg gi henne Herrens velsignelse.

SvennA fortsetter:

– Forleden kjørte jeg sent om kvelden 15 mil til et dødsleie, jeg fikk utkalling via Securitas, og der på et sykehjem i en annen kommune, i et annet sokn møtte jeg et menneske på livets rand, og fikk meddele henne Herrens nattverd før hun et døgns tid senere trakk sitt siste sukk. Sammen med meg var hennes sønn som ikke hadde gått til nattverd siden konfirmasjonen, men som nå fikk frimodighet til å dele Vår Herre Jesu Kristi legeme og blod sammen med sin mor. Når vi deler det brød som du oss gir...vi sang den ikke presiserer han, men salmen klang for mitt indre øre... blir vår natt vendt til dag i din kjærlighets soloppgang, å Jesus, du er vårt liv.

– Det er meningsfullt som så mye annet som er med på å opprettholde min egen tro - jeg ser og merker hvordan Gud er tilstede og handler med oss i liv og død, forteller SvennA.

Hva var de tre viktigste tingene du lærte ved KUN/VID Tromsø?

SvennA tok praktisk-teologisk utdanning fra 2017 til 2018.

– Sjelesorgens metodikk - i alle fall en flik av den som jeg har kunnet utvikle. Linken mellom nordnorsk virkelighet, religiøsitet og bibeltekstene. At jeg fikk frimodighet til å fortsette arbeidet med den narrative preken. Prekenen som fortelling, der du under og bak teksten forsøker å unnfange det mennesket teksten handler om, fordi dette mennesket må bli født på ny foran menigheten for at vi skal forstå tekstens betydning for nettopp dette mennesket, og gjennom denne prosessen også forstå tekstens betydning for oss i vårt eget liv.

Hva er det morsomste du har opplevd som student ved KUN/VID Tromsø?

– Spør du om noe i betydningen vittig, eller lattervekkende, kan jeg ikke erindre så mye, men spør du om morsomt i faglig sammenheng, må det være dagene på Viken senter. De dagene har hatt stor betydning for meg. Også møte med noen alternative synspunkter (alternative for meg, ikke nødvendigvis for andre) gjennom Sigridur Gudmarsdottirs teologi, i sær hennes syn på vann, det hellige kontra det profane vann - hvilket er mer eller mindre profant eller hellig? Og hva er egentlig vann og vannets betydning, og for hvem er det mest betydningsfullt? Så har jeg jo nevnt krysningspunktene mellom det nordnorsk/samiske og Bibelens fortellinger. Det er det jeg i ettertid opplever som mest interessant eller morsomt, sier den livlige sognepresten.

Hvem bør søke seg til KUN/VID Tromsø?

– Hvis du vil bli prest, kateket, diakon eller kantor, og i sær hvis du vil bli det i Nord-Norge, bør du søke deg til KUN. Den kontekstuelle bevisstheten ved institusjonen er muligens så sterk at den kan oppfattes provoserende av noen, men vi har da evig nok av teologi med utgangspunkt alle andre og mer siviliserte steder. Vi trenger studenter og prester med et raust og nordnorsk ståsted. Noen som forstår hvilken dyp kjærlighet de har til kirka og som ytrer seg i desperasjon over prestemangelen gjennom ordene vi kan jo fan ikkje vær uten prest, slik jeg fikk høre det for et par, tre år siden.

Senterleder ved KUN/VID Tromsø, Bernd Krupka, utdyper:

– Opprettelsen av Kirkelig utdanningssenter nord ble båret frem av et nordnorsk ønske om å forberede kirkelige medarbeidere til bedre å kunne møte nordnorsk kontekst og kirkeliv enn folk var vant til fra mange prester sørfra. Den nordnorske kultur og kirkelige landskap var og er forskjellig fra livet lengre sør i landet. Kirkelig utdanningssenter nord/ VID Tromsø har av den grunn høy fokus på samiske, kvenske og andre kontekstuelle tradisjoner som preger kirkelivet i Nord. Senteret bidrar også med forskning og utvikling for å gi disse tradisjonene en teologisk og kirkefaglig stemme.

Hva tilbyr KUN/VID Tromsø?

Kirkelig utdanningssenter nord/VID Tromsø tilbyr utdanning til diakon, kateket, kantor og prest sammen med andre deler av VID og Uit-Norges arktiske universitet eller andre samarbeidspartnere.

Interessert? Ta kontakt med senterleder Bernd Krupka, bernd.krupka@vid.no, https://www.vid.no/byer/tromso/.