Nyheter

KUN/VID Tromsø alumniportrett: Ellisiv Yttervik

KUN/VID Tromsø alumniportrett: Ellisiv Yttervik

Tiden ved KUN/VID Tromsø var viktig for kapellan Ellisiv Yttervik.

Tiden ved KUN/VID Tromsø var viktig for kapellan Ellisiv Yttervik.

Den 50-årige kapellanen studerte teologi ved Universitetet i Tromsø og valgte å ta praktisk-teologisk utdanning for prest ved KUN/VID Tromsø pga nærhet til begge studiestedene. I tillegg til geografisk nærhet var der to andre avgjørende faktorer for at hun valgte KUN/VID Tromsø:

– For det første hadde jeg hørt mye snakk om KUN/VID Tromsø fra tidligere studenter. De snakket godt om de ansatte, studentmiljøet og studieukene. For det andre var det viktig for meg å støtte opp om de nordnorske tilbudene til kirkelig utdannelse.

Klart mål om å bli prest

Hva er den viktigste kompetansen du har tatt med deg fra KUN/VID Tromsø?

– Tiden ved KUN/VID Tromsø var viktig for meg. Under store deler av studietiden min ved Universitetet i Tromsø var jeg eneste student med et klart mål om å bli prest. Det var godt for meg å være sammen med studenter ved KUN/VID Tromsø, som alle ønsket å jobbe i kirka. Å dele tro og feire gudstjeneste sammen med de andre studentene var viktig for meg. Den viktigste kompetansen jeg har tatt med meg er samarbeidet på tvers av yrkesgruppene, som bl.a. bestod i å utarbeide gode gudstjenester. Det har også vært både utfordrende og godt å jobbe med mennesker som kommer fra helt andre sammenhenger enn meg, som har helt andre tanker om både tro og trosutøvelser.

Hvilke utfordringer traff du på underveis ved KUN/VID Tromsø

– Når jeg ser tilbake på tiden ved KUN er det de praktiske øvelsene som har vært viktig – å få planlegge og gjennomføre gudstjenester med alt det innebærer. Å få øve seg gjennom caser med vanskelige og krevende samtaler har gjort meg bedre i stand til å se min egen rolle i samtalen, holde roen og kunne lytte både med ørene og med hjerte, sier hun.

Senterleder Bernd Krupka ved KUN/VID Tromsø føyer til:

– Samtaleøvelser og rollespill brukes som undervisningsmetode for at studentene skal kjenne på de praktiske utfordringene i sjelesorg og samarbeid. Slik oppdager de sine egne sterke sider, men også sider ved sin personlighet som de kanskje må jobbe videre med. Det gjør dem til bedre prester, diakoner, kateketer og kantorer i møte med mennesker.

Levende tro og verdifullt nettverk

– Tiden på KUN/VID Tromsø var krevende fordi jeg ble utfordret til å reflektere rundt egen tro, teologi og min rolle som prest og medmenneske. Jeg opplevde dette som meningsfylt og jeg følte meg ivaretatt. Det var trygt. I ettertid ser jeg at dette var med å gjøre meg bedre rustet til jobben som prest i kirka. Jeg er takknemlig for årene ved KUN/VID Tromsø, for utfordringene som ble gitt, for samarbeid både med lærere og studenter, og ikke mist for muligheten til å være del av et studiemiljø der troen var levende, reflekterer hun.

Har du kontakt med tidligere medstudenter?

– I løpet av årene ved KUN/VID Tromsø ble jeg kjent med mange studenter, nå kirkelige ansatte fra hele landet. I dag har jeg fortsatt kontakt med flere av disse, sier Ellisiv.

Tjenestegjør i hele soknet

Ellisiv var ferdig med praktisk-teologisk utdanning for prest sommeren 2018 og ble ordinert til prest i Elverhøy kirke (Tromsø kommune) av biskop Olav Øygard i august samme år.

Kan du si litt om dine oppgaver og ansvarsoppgaver i jobben som kapellan?

– Menigheten jeg jobber i dekker et stort areal med både kyst og fjell, og med tre hoved bosetningsområder: Nordkjosbotn, Storsteinnes og Malangen. Vi er to prester. Mitt hovedansvarsområde er Malangen, men jeg gjør tjeneste i hele soknet. Det går mye tid til begravelser og til gudstjenester. I tillegg har jeg noe konfirmantundervisning og jeg er med på trosopplæringstiltak. Jeg jobber også mye digitalt, sier hun.

På hvilken måte bidrar du til å bringe engasjement inn i samfunnet og menigheten der du jobber?

– Ved KUN/VID Tromsø fikk vi innføring i forskjellige kirkelige kulturer og vi ble kjent med mange mennesker og deres historie. Disse historiene og kulturene har jeg tatt med meg, og bruker de i møte med mennesker i mitt sokn. Jeg er opptatt av at vi som kirke, og jeg som prest, skal være åpen og inkluderende i møte med mennesker. Dersom vi klarer å formidle Jesus gjennom måten vi møter mennesker på, vil Guds nåde og kjærlighet skape nytt liv. I det nye livet vil engasjement for troen, kirken og det enkelte menneske smitte, avslutter den travle kapellanen.

Fakta

Hva tilbyr KUN/VID Tromsø

Fakta

Hva tilbyr KUN/VID Tromsø