Nyheter

KUN/VID Tromsø alumniportrett: Inga Maria Wolf Ballovara

KUN/VID Tromsø alumniportrett: Inga Maria Wolf Ballovara

KUN/VID Tromsø alumniportrett: Inga Maria Wolf Ballovara

Inga Maria er opprinnelig fra Sverige, men har bodd i Tana i nesten 30 år.

– Jeg har kombinert jobb og studier siden 2015. Jeg jobber som diakoniarbeider i Tana kirkelig fellesråd og Nesseby kirkelig fellesråd i Indre Finnmark prosti, som tilhører det kjernesamiske området i Finnmark og Norge. Målet er å bli ferdig til sommeren 2022.

Diakonifeltet rommer så mye

Tidligere har Inga Maria jobbet mange år som psykiatrisk sykepleier. Hun har alltid hatt en sterk forankring i sin kristne tro, og etterhvert vokste det frem et ønske om å få jobbe som diakon slik at hun kunne inkludere åndelig, eksistensielt, religiøst og trosperspektivet på en større måte i arbeidet med mennesker enn det hun erfarte i praksis i psykiatrien.

– Etterhvert lærte jeg at diakonifeltet rommer så mye mer enn sjelesorgperspektivet, selv om det interesserer meg spesielt. Jeg har også erfart at mennesker ikke kommer på løpende bånd til kirken som i det offentlige psykiske helsevern, for å samtale om sine utfordringer. Det kan være en utfordring for menighetene å markedsføre sin diakonale og sjelesørgeriske kompetanse i samfunnet. Det finnes mye god kompetanse i menighetene, sier hun.

For Inga Maria var det naturlig å ta den praktisk kirkelige delen av diakonistudiet ved KUN/VID Tromsø, siden senteret har fokus på nordområdene og på samisk og urfolksperspektiv.

– Utdanningen ved KUN/VID Tromsø gir en god praktisk innføring for bruk av samisk i liturgi og gudstjeneste, selv om det ikke var nytt for meg. Det var flott med det tverrfaglige praksisarbeidet rundt gudstjenester og temagudstjenester, samt delvis tverrfaglig undervisning.

Inga Maria påpeker at det er forskjeller i gudstjenestetenking og liturgi mellom studiet i Tromsø og praksisen i deler av Indre Finnmark. Hun synes også at det som handlet om frigjøringsteologisk og økoteologisk perspektiv utfra samisk tradisjon var nyttig, i tillegg til fokuset på samisk kirkeliv.

Godt sosialt samhold med medstudenter og lærere

– Jeg opplevde et veldig godt sosialt samhold med medstudenter og lærere i forbindelse med studiesamlingene i Tromsø og under min praksis i Bodø, der vi studenter ofte gikk ut i lag og spiste. Det var også veldig trivelig at vi ble bedt på middag sammen med vår biskop Olav med flere fra bispedømmet. Under studieoppholdet i Bardu på Viken senter fikk vi i tillegg til å oppleve det fantastiske anlegget, maten og gjestfriheten samt benytte basseng-avdelingen med sauna og snøbad (ps: I badeklær!), forteller hun begeistret.

Hvem bør søke seg til VID/KUN Tromsø?

– Alle som vil ta en kirkelig utdanning til en vigslet stilling kan med fordel ta den praktisk kirkelige delen ved KUN/VID Tromsø. Det vil gi gode minner for livet. Også de som ikke nødvendigvis har tenkt seg til samiske områder i arbeidet etterpå, ettersom det samiske skal ha en plass i Den norske kirke, sier hun.

Diakon i en samisk kulturell kontekst med fokus på global diakoni og misjon

Inga Maria er gift med en reineier som har samisk som morsmål.

– Våre fire barn snakker samisk, norsk og svensk i hverdagen. Jeg synger mye salmer på samisk og har en stor fordel av at språket til daglig er så nært meg, sånn at jeg kan bruke samiske liturgiske ledd i andakter og i mange andre sammenhenger i jobben.

Hvordan arter din arbeidsdag seg?

– Jobben som diakoniarbeider i en menighet er veldig allsidig, og retter seg til mange ulike aldersgrupper og arbeidsområder både i kirken og i samarbeid med ulike aktører i lokalsamfunnet. I dag skal jeg eksempelvis delta i kurs sammen med det lokale kriseteamet.

Diakoni er et bredt fag, praksis- og vitenskapsfelt, hva har dere fokus på?

– Som diakon i en menighet jobber man både selvstendig og tverrfaglig i stab, og diakonen har også en plass i gudstjenestearbeid og gjennomføring av gudstjenester. Man er leder av menighetens diakonale arbeid, og samarbeider med og følger opp frivillige. Fokuset i diakoniarbeidet er ikke bare lokalt, men også på global diakoni og misjon, der bærekraft og kamp for rettferdighet står sentralt, sier hun,

Hva innebærer det?

– Konkret kan dette innebære at diakonen er pådriver for menighetens misjonsavtaler og økonomisk støtte fra menigheten til disse, arbeid og gudstjenester for forfulgte, fokus på skaperverk, urettferdighet m.m. Ikke minst gjennom samarbeid med og støtte til Kirkens nødhjelp og den årlige fasteaksjonen, avslutter hun.

Fakta

Hva tilbyr KUN/VID Tromsø

Fakta

Hva tilbyr KUN/VID Tromsø