Nyheter

KUN/VID Tromsø alumniportrett: Kristina E. Pettersen

KUN/VID Tromsø alumniportrett: Kristina E. Pettersen

Kristina E. Pettersen jobber som diakonimedarbeider i Ballangen menighet.

Kristina E. Pettersen jobber som diakonimedarbeider i Ballangen menighet.

Trebarnsmoren er utdannet sykepleier, og bor og jobber i et lite tettsted i Nordland som heter Ballangen. Ved siden av jobben sin som diakonimedarbeider holder hun for tiden på med masteroppgaveskriving (master i Diakoni), som hun håper å fullføre ila 2021. Pettersen valgte å studere ved KUN/VID Tromsø fordi studiestedet ligger i nærheten av der hun bor.

Variert og meningfull arbeidshverdag

Kan du si litt om dine oppgaver og ansvarsoppgaver som diakonimedarbeider?

– Mine ansvarsoppgaver er mange og varierende, men hovedoppgavene tenker jeg er å drive inkluderende fellesskapsarbeid i menigheten, kunnskapsformidling, videreformidle nestekjærlighet og være evangeliet i handling. Jeg deltar på gudstjenester og markeringinger av samefolkets dag, felleskirkelige arrangementer som f eks Bibeldagen, jeg samarbeider med prest om fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp, jeg har ansvar for barneklubb, jeg arrangerer andakter for eldre og jeg samarbeider med prest om gudstjenester på sykehjemmene. I tillegg følger jeg opp nærmeste pårørende etter begravelser.

Pettersen har også en liten prosent som trosopplærer innbakt i stillingen:

– Jeg har ansvaret for 4 og 6 års bok utdeling og samarbeider med prest om konfirmantarbeidet, forteller hun.

Studiet ga innblikk i samisk kultur, historie, teologi og sang

Hva er den viktigste kompetansen du har tatt med deg fra KUN?

– Den viktigste kompetansen jeg har tatt med meg fra KUN var å samarbeide som et team med prest, musiker, kirketjener etc. for å få til gudstjenester eller andre arrangementer. I ukene vi var på studiesamling skulle vi holde gudstjeneste. Klassen besto av diakoner, kirkemusikere og prester. Det ble lagt opp til at vi skulle samarbeide og fungere som et kollegialt fellesskap slik det er i virkeligheten. Vi fikk tips om hvordan få til godt samarbeid og viktigheten av evaluering for å gjøre hverandre bedre. Jeg fikk en opplevelse av å jobbe som et team slik vi faktisk gjør til daglig i den jobben jeg har som diakonimedarbeider. Vi fikk også innblikk i den samiske kulturen, litt historie, teologi og sang. Jeg husker godt undervisningene der vi skulle lære oss samiske salmer. Det å ha fokuset på det samiske i gudstjenestene, har jeg sett på som viktig og tatt med meg videre i jobben min.

Hva er det morsomste du har opplevd som student ved KUN/VID Tromsø?

– Det morsomste var da vi fikk oppleve de andre studentenes temakveld-gudstjeneste, basert på en film som heter Det gylne kompasset. Det var spennende å se hvordan en kunne koble musikk og tematikk fra filmen, inn i en slags gudstjeneste. Ellers må jeg si at jeg trivdes veldig god med sammensetningen av diakonstudenter, prestestudenter og kirkemusikk studenter. Vi fikk diskutert ulik tematikk sammen og sett ting fra flere sider enn om det kun skulle vært en studieretning, reflekterer hun.

Hvem bør søke seg til KUN?

– Jeg tenker at alle kirkelige ansatte burde søke seg til KUN, dette for å få en god praktisk start på hvordan arbeidslivet er i kirken. Vi trenger forskjellige erfaringer for å kunne bli bedre, avslutter Pettersen.

Fakta

Hva tilbyr KUN/VID Tromsø

Fakta

Hva tilbyr KUN/VID Tromsø