Nyheter

KUN/VID Tromsø alumniportrett: Lisbeth T. Gieselmann

KUN/VID Tromsø alumniportrett: Lisbeth T. Gieselmann

Lisbeth T. Gieselmann jobber som sokneprest i Sørfold menighet.

Lisbeth T. Gieselmann jobber som sokneprest i Sørfold menighet.

Lisbeth T. Gieselmann, født i 1964 er opprinnelig fra Ørnes i Meløy, Nordland. Hun er bosatt på Fauske etter mange stoppesteder underveis, bl.a. også et par år i Tyskland. Hun er gift med soknepresten i Fauske og er mor til fire voksne barn, nå også Besta til tre.

Ønsket å bli utdannet i nordnorsk kontekst

– Jeg gikk på KUN studieåret 2003/04 (det som i dag er PTU1) med mål om å ende opp som prest. Etter dette fungerte jeg i stor grad som prestevikar rundt om i Bodø Domprosti, i noen grad også som lærer - samtidig som jeg de neste årene fullførte både Praktisk pedagogisk utdanning og tok en Mastergrad i praktisk teologi. Høsten 2014 ble utdanningen min endelig godkjent i Kirkerådets evalueringsnemd som alternativ utdanning til prest.. Valget om å ta PK2 (i dag PTU2, avsluttende praktikum) ved KUN, var soleklar for meg:

Her ville jeg kunne utdannes i en nordnorsk kontekst. Samarbeid med andre fagområder står sterkt, miljøet er passe stort, opplegget er samlingsbasert, faglig nivå er veldig bra og jeg opplever heile kulturen som noe jeg kjenner meg hjemme i.

Mars 2016 ble jeg ordinert til soknepreststillinga i Sørfold menighet – hvor jeg fortsatt har min tjeneste i ei flott, folkekirkemenighet.

– Her møter jeg mennesker i alle aldre og får bidra til å sette rammer rundt livets merkedager - både ved høytid, glede og sorg. Jeg får være med på å formidle evangeliet på stadig nye måter inn i den virkeligheten vi faktisk lever i - og også bruke mange ulike evner i denne tjenesten.

Fikk bekreftet og styrket eget teologisk ståsted

Kan du nevne de tre viktigste ting du lærte ved KUN/VID Tromsø?

– Studietida på KUN/VID Tromsø bidro til å frigi mange allerede iboende egenskaper – samtidig som ny kunnskap bidro til å forsterke dette. Den stadige oppfordringa til samarbeid på tvers av fagområder har gitt meg et nyttig redskap i den tjenesten jeg står i nå sammen den staben jeg er del av. Organisten er også KUN’er, så her står vi sterkt!, sier Lisbeth.

Hva er den viktigste kompetansen du har tatt med deg fra KUN?

– Jeg lærte veldig mye på KUN/VID Tromsø som jeg nok ikke klarer å sette bare noen få ord på. Det sies at man lærer aller mest ved å få styrket ting man allerede vet, så veldig mye av min tid som KUN/VID Tromsø student har nok bestått i å ha fått bekreftet og styrket teologisk ståsted, utviklet større selvsikkerhet knyttet til både meg selv som menneske og i presterolletjenesten samt se den enorme verdien og ressursen som ligger i min egen nordnorske identitet med alt sitt.

Hva er det morsomste du har opplevd som student ved KUN/VID Tromsø?

– Noe av det artigste vi gjorde i studietida, er knyttet til de praktiske oppgavene. Å lage pilegrimsvandringsgudstjeneste ute på Sandøya i 2004 var enormt inspirerende, og vi har opptil flere ganger allerede arrangert slike vandringsgudstjenester – utendørs – i vår menighet, basert på erfaringene fra den gang. Likeså vil jeg nevne Kristuskransopplegget og det musikalske prosjektet med Luthersalmer i 2015. For ikke å snakke om praktiske liturgiske øvelser – utført med mer og mindre hell…, sier Lisbeth med humor.

Gir følelsen av å være del av noe større

KUN/VIDs motto er Engasjert for mennesket - lokalt og globalt. På hvilken måte bidrar du som alumn ved KUN/VID Tromsø til å bringe engasjement inn i samfunnet og menigheten der du jobber?

– Et lite studiested langt mot nord er avhengig av å hente inn krefter utenfra for at ting skal gå rundt. Input fra ulike kanter gir følelsen av å være del av noe større. Vårt lille sted står i en veldig mye større sammenheng, og denne kjensgjerningen er nok også med oss inn i de sammenhengene vi har vår tjeneste. Allerede før mitt første møte med KUN/VID Tromsø, hadde jeg et engasjement i Kirkens Nødhjelp. Dette passer veldig godt inn som del av den utrustningen også KUN/VID Tromsø har bidratt med, og utgjør for meg en selvsagt del av den helhetlige prestetjenesten på mitt sted. Sørfold menighet er del av verden – det har jo ikke minst denne underlige pandemi tiden vist oss.

Hvem bør søke seg til KUN/VID Tromsø?

– Søk deg til KUN/VID Tromsø om du har en prest, organist, diakon, kateket – eller hva det måtte være – i magen! Her kan du faktisk risikere å nå målet. Du vil møte medstudenter fra hele landet og det oppleves veldig berikende. Det er alltid veldig artig å møte noen av disse igjen i andre sammenhenger! Den i hovedsak godt voksne gruppa jeg studerte med hadde mye levd liv med seg inn i fellesskapet, og jeg er svært takknemlig for både å ha fått være del av dette fellesskapet og alt det som KUN/VID Tromsø har bidratt med for at drømmen og kallet mitt kunne virkeliggjøres, avslutter Lisbeth.

Hva tilbyr KUN/VID Tromsø?

Kirkelig utdanningssenter nord/VID Tromsø tilbyr utdanning til diakon, kateket, kantor og prest sammen med andre deler av VID og Uit-Norges arktiske universitet eller andre samarbeidspartnere.

Interessert? Ta kontakt med senterleder Bernd Krupka, bernd.krupka@vid.no, https://www.vid.no/byer/tromso/.