Nyheter

Kurs i høgskolepedagogikk

Kurs i høgskolepedagogikk

Kurs i høgskolepedagogikk

Søknadsfrist 15. april

Søknadsfrist 15. april gjennom søknadsweb.

Hvordan kan jeg søke?

Søknad via Søknadsweb. Det er begrenset plass på kurset (20 stk). Egne vitenskapelig ansatte har fortrinnsrett til kurset. Interne søkere med forhåndsgodkjenning fra sin leder prioriteres.

To samlinger

Per dags dato legger vi til grunn at samlingene vil foregå på Zoom. Dette vil kunne endres dersom restriksjonene relatert til smittevernhensynene oppdateres.

Høsten 2021

Det er to samlinger: Oppstartssamling 2. og 3. september (uke 35) og sluttsamling 18. og 19. november (uke 46). Det er obligatorisk deltakelse på samlingene.

Våren 2021

Det er to samlinger: Oppstartssamling 16-17. februar og sluttsamling 26. mai. Det er obligatorisk deltakelse på samlingene.

Hensikt med, og dilemma i, undervisning og veiledning

Deltakerne skal gjennom varierte aktiviteter tilegne seg kunnskap og ferdigheter relatert til planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning og drøfte pedagogiske dilemma ved disse. Deltakerne får også innsikt i forskjellige vurderingsformer og veiledning av studenter, samt i digitale undervisningsformer . Samlinger, digitale ressurser, selvstudier og kollegaveiledning skal hjelpe deltagerne til å reflektere kritisk over lærings- og undervisningsspørsmål som tar utgangspunkt i forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap.

Les mer på Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis/utdanningsfaglig.