Nyheter

Månedens alumn: Olga Anita Seljeseth

Månedens alumn: Olga Anita Seljeseth

– Det som hadde størst betydning for meg i løpet av de to årene ved KUN/VID Tromsø var at min yrkesidentitet som kirkemusiker ble framelsket og utviklet, sier Olga Anita Seljeseth.

– Det som hadde størst betydning for meg i løpet av de to årene ved KUN/VID Tromsø var at min yrkesidentitet som kirkemusiker ble framelsket og utviklet, sier Olga Anita Seljeseth.

Olga Anita Seljeseth (51) bor i Bø i Vesterålen, en liten kommune ytterst i havgapet med ca. 2600 innbyggere. Hun studerte kirkemusikk ved KUN/VID Tromsø fra 2015 – 2017. Idag jobber hun som som organist i Bø og Malnes menighet i 60% stilling og som pianolærer og kordirigent i Bø Kulturskole i 40%.

Kan du fortelle litt om dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder?

– I min jobb som organist får jeg være med i viktige begivenheter i folks liv; dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelser. Jeg får jobbe med folk i alle aldre, jeg deltar i barnearbeid, konfirmantundervisning, Alpha-kurs for voksne, gudstjenester på institusjon og jeg arrangerer salmekvelder og konserter.

Tidligere underviste Olga Anita kun pianoelever ved kulturskolen i Bø.

– Etter studiet ved KUN/VID Tromsø, hvor korledelse var et av fagene, åpnet det seg imidlertid en mulighet til å kunne ta på seg rollen som dirigent for et av korene i bygda. Varierte arbeidsoppgaver gjør at arbeidsdagene sjelden blir like.

Hva er den viktigste kompetansen du har tatt med deg fra KUN/VID Tromsø?

– Det som hadde størst betydning for meg i løpet av de to årene ved KUN/VID Tromsø var at min yrkesidentitet som kirkemusiker ble framelsket og utviklet. Jeg utviklet større selvtillit både som musiker og som kirkelig medarbeider, og gjorde nye oppdagelser hele veien når det gjaldt kirkemusikkens muligheter som menighetsbyggende element.

Du tok studiet parallelt med å jobbe som organist. Hva var positivt med det?

– Jeg kunne relatere til oppgaver i egen jobb. I min tid ved KUN opplevde jeg også at bakgrunnen jeg hadde med meg ble tatt hensyn til og brukt for å gi en best mulig tilrettelegging i forhold til mine faglige ønsker og behov.

Hva er det morsomste du har opplevd som student ved KUN/VID Tromsø?

– Her må jeg trekke fram det kirkemusikalske Luther-prosjektet høsten 2015, hvor vi jobbet tverrfaglig med å lage ei forestilling der vi presenterte noen av Martin Luther sine salmer. Her ble det luftet mange artige idèer!

Var det noe du likte spesielt godt å gjøre som student?

– Jeg brenner for gudstjenestearbeid derfor var det tverrfaglige arbeidet med å lage og gjennomføre gudstjenester i det vakre kirkerommet i Grønnåsen kirke, helt supert! Det å få jobbe med det nydelige orgelet i Grønnåsen var også med på å gjøre at jeg så fram til samlingsukene i Tromsø.

Hvem bør søke seg til KUN/VID Tromsø?

– Alle som kan tenke seg å jobbe i kirka, eller allerede jobber i kirka uten å ha den formelle kompetansen på plass, burde få muligheten til å studere ved KUNVID Tromsø. Her studerer man sammen med mange forskjellige mennesker, som kommer fra ulike steder i landet og med helt forskjellig bakgrunn og vei inn til et arbeid i kirka. Det er veldig verdifullt!

Hver måned fremover intervjuer vi en av våre alumner om studietiden, om yrkesvalg og erfaringer med VID-utdanning i arbeidslivet.

Fakta

Hva tilbyr KUN/VID Tromsø

Fakta

Hva tilbyr KUN/VID Tromsø