Nyheter

Marit Offerdal er månedens alumn i juli og august

Marit Offerdal er månedens alumn i juli og august

Marit Offerdal er månedens alumn i juli og august

– Hvorfor valgte du å ta master i verdibasert ledelse?

– Jeg deltok på et lederutviklingskurs i regi av KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter), der flere av foreleserne var fra staben ved verdibasert ledelse ved VID. Forelesningene, og samtalene med foreleserne, gjorde at jeg ble svært motivert til å lære mer om ledelse av verdibaserte organisasjoner. Lederutviklingskurset ble avsluttet med en eksamen som kunne innpasses i master i verdibasert ledelse, og da var jeg jo i praksis i gang!

– Hva husker du best fra studietiden din ved VID?

– Samtaler omkring egen og medstudenters lederroller i lys av pensumlitteratur – både i og utenfor undervisningen.

– Du er nå studiesjef ved NLA høgskolen og er en del av ledergruppen der, hvordan vil du si at studiene innen verdibasert ledelse har formet deg som leder?

– Masterstudiet innen verdibasert ledelse har betydd mye for meg som leder. Jeg har lært at det å speile min egen lederrolle i aktuell ledelsesforskning gir meg en bedre forståelse av egen arbeidssituasjon. Det å forstå verdiers betydning i en kunnskapsorganisasjon er også svært viktig i min stilling som studiesjef ved NLA.

– Har du noen gode råd til dem som tenker på å ta fatt på en mastergrad?

– Gjør opp status med deg selv om du er motivert nok til å ta fatt. Selv jobbet jeg i full stilling ved siden av studiene, og motivasjonen og lærelysten veide opp for mange lange lesedager. Det er lurt å alliere seg med noen som kan heie deg frem undervegs i studiet: Det å studere i voksen alder er et stort privilegium, men du vil trolig trenge praktisk bistand for å få kabalen med barn, hjem, jobb og studier til å gå opp. Sist, men ikke minst: Finn et tema for masteroppgaven som du personlig engasjeres av. Hvor heldige er ikke doktorgradsstipendiater som kan ha skrivingen som en fulltidsstilling!