Nyheter

Nærmere 600 søkere til sykepleieutdanning på Helgeland

Nærmere 600 søkere til sykepleieutdanning på Helgeland

Sterk faglig profil, god kompetanse innen velferdsteknologi og en tydelig lokal forankring gjør det attraktivt å søke seg til sykepleierutdanningen som VID har opprettet på Helgeland.

Sterk faglig profil, god kompetanse innen velferdsteknologi og en tydelig lokal forankring gjør det attraktivt å søke seg til sykepleierutdanningen som VID har opprettet på Helgeland.

VID har 581 søknader til sykepleiestudiet på Helgeland. Antall førsteprioritetssøkere er 194. Flesteparten av søkerne er fra Nordland, og hele 50 % av søkerne er mellom 20 - 30 år.

Les også 30 % flere søkere til VID i 2021.

Utdanningen er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom VID, kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset. Årets kull er finansiert gjennom DIKU midler og VIDs ambisjon er fast opptak annethvert år framover.

Godt faglig undervisningsopplegg og høy kompetanse innen velferdsteknologi

– Vi er svært fornøyd med søkertall og gleder oss stort til å ta i mot studentene i august. Vi tror det er den faglige profil som utdanningen vår har med fokus på å utdanne distrikssykepleieren med god kompetanse innen velferdsteknologi som er en av årsakene til så mange søkere. I tillegg har det gode og nære samarbeidet med regionen der vi kan garantere praksis i egen eller nabokommune gjennom store deler av studiet vært trukket fram av mange av de som har kontaktet oss, sier Anita Lyssand, prodekan ved Fakultet for Helsefag ved VID Bergen.

Studiet består av 3-5 dagers samlinger i Sandnessjøen i tillegg til 2 faste studiedager pr uke.

– Vi tror denne forutsigbarheten i forhold til organisering av jobb og familieliv vil være viktig for studentene. Med en organisering som dette kan mange av studentene fortsatt bo hjemme under det meste av studiet. Vi ser virkelig fram til å bidra med utdanning i området, sier hun.

Bidrar til å utvikle forsvarlige helsetjenester i Distrikts-Norge

Else Marie Lid er ansatt som høgskolelektor på den nyoppstartede sykepleierutdanningen. Hun ser frem til å bidra inn i et fagfellesskap i Sandnessjøen:

– Kompetanse innen sykepleie trengs i alle deler av helsetjenestene, i alle lokalsamfunn og er nødvendig for en forsvarlig helsetjeneste. En desentralisert sykepleierutdanning vil støtte opp om og utvikle forsvarlige helsetjenester i Distrikts-Norge, sier Else Marie.

Førsteamanuensis Jorun Hov er utdannet sykepleier og er kandidat i sykepleievitenskap fra Tromsø. I tillegg har hun en doktorgrad i studier av profesjonskunnskap fra Universitetet i Nordland:

– Jeg ser fram til å kunne bli godt kjent med studentene og kunne følge dem hele utdanninga ettersom det nå vil bli et relativt lite kull.

Ine-Sofi Walther er en av søkerne på studiet:

– Jeg har hørt mye bra om VID. Det jeg synes virker spesielt positivt er at det skal forskes på veiledning av studenter. Dette tenker jeg er et tegn på kvalitet. At de ønsker å sikre en god oppfølging av studenter, sier Ine-Sofi.

Søker Ine-Sofi Walther (t.v.) og Førsteamanuensis Jorunn Hov.

Ved spørsmål kontakt

Anita Lyssand

Anita Lyssand

Bård Mæland

Bård Mæland