Nyheter

Webinar om arkiv

Webinar om arkiv

Foto: Misjons- og diakoniarkivet

Foto: Misjons- og diakoniarkivet

Nasjonalt ansvar

For å sikre bevaring av norske privatarkiver inngår Arkivverket avtaler med aktører som påtar seg å koordinere arbeidet med arkiver innenfor bestemte samfunnsområder. Dette er et ledd Arkivverkets arbeid for å sikre helhetlig samfunnsdokumentasjon. Misjons- og diakoniarkivet fikk i 2019 nasjonalt ansvar for arkiver fra misjon og diakoni. I 2021 fikk vi også ansvar for det som Bevaringsplan for privatarkiv i Arkivverket definerer som kristne kirker og organisasjoner.

For å tilrettelegge for bevaring av arkiv med kulturhistorisk verdi har vi med støtte fra Riksarkivaren, og i samarbeid med NLM-arkivet og arkivet i Misjonskirken Norge, utarbeidet en bevaringsplan for arkiver knyttet til misjon og diakoni. Som en forlengelse av arbeidet med bevaringsplanen inviterte vi til nasjonalt webinar om bevaring av historisk arkiv.

Mangfoldig deltakerliste

Deltakerlisten var fascinerende mangfoldig. Blandt de 70 påmeldte var representanter fra misjonsorganisasjoner som Normisjon og Israelsmisjonen, diakonale organisasjoner som Signo og Stiftelsen Crux, kirkesamfunn som Metodistkirken og Kvekersamfunnet, men også Den katolske kirken og Den gresk-ortodokse kirken. Verdibaserte utdanningsinstitusjoner deltok også, med Høyskolen for ledelse og teologi og MF vitenskapelige høyskole. I tillegg hadde vi representanter fra diverse arkivinstitusjoner, samt Arkivforbundet og Nasjonalbiblioteket.

Foredragene

Prorektor for forskning ved VID, Gunhild Odden, åpnet webinaret. Misjons- og diakoniarkivets arbeid er forankret i VIDs fagmiljø, og Gunhild presenterte forskergrupper og pågående forskning med relevans for deltakerne på webinaret, og fortalte om VIDs ambisjon om å bli Norges første verdibaserte universitet.

Fagdirektør for bevaringsvurdering og privatarkiv i Arkivverket, Anne Aune, fortsatte med et foredrag om betydningen av privatarkiv for bevaring av helhetlig samfunnsdokumentasjon. Hun viste til arkivstatistikken, som slår fast at bare 22 prosent av dagens bevarte arkiver kommer fra privat sektor.

Misjons- og diakoniarkivet jobber for å opp andelen bevarte arkiver fra misjon og diakoni, kristne kirker og organisasjoner, og arkivleder Silje Dragsund Aase informerte om hvordan arkivet jobber med å koordinere bevaringsarbeidet mellom de ulike regionale arkivinstitusjonene, og at vi også tilbyr magasinplass og veiledning. Daglig leder for Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek fortalte deretter om deres visjoner og erfaringer med å være et sektorarkiv.

For å vise hvordan historisk arkiv kan brukes i forskning og formidling var vi så heldige å få professor og rektor ved Ansgar skolen Ingunn Folkestad Breistein, og forfatter Lene Ask. Ingunn fortalte om sitt doktorgradsprosjekt om dissenternes kamp for religiøs frihet, og om sin forskning på Kinamisjonæren Annie Skau Berntsen. Lene fortalte om arbeidet med boken Kjære Richard, hvor hun laget tegneserie med utgangspunkt i en brevsamling fra 1880 årene. Lene var forøvrig med oss fra Lillehammer litteraturfestival. Hun er aktuell med ny tegneseriedokumentar som bygger på intervjuer med tidilgere misjonærbarn og ny bok i barnebokserien Mai og Juni.

Fortsettelsen

I fortsettelsen av webinaret planlegger Misjons- og diakoniarkivet, NLM-arkivet og arkivet i Misjonskirken Norge å lage en veileder for bevaring av historisk arkiv, og en workshop hvor vi diskuterer ulike praktiske forhold knyttet til bevaring av denne type arkiver.