Nyheter

Njål Kleivkås er månedens alumn i mars

Njål Kleivkås er månedens alumn i mars

Njål Kleivkås er månedens alumn i mars

Hva gjorde at du valgte å begynne på sykepleiestudiet?

– Fra jeg var 4 år gammel visste jeg at jeg ville jobbe med mennesker. Inspirasjonen kom fra Karsten og Petra. I en av bøkene er det en historie hvor Karsten brekker armen og kommer på sykehus. Der blir han møtt av en mannlig sykepleier med skjegg og tatoveringer. Jeg likte tanken på å være en som kunne hjelpe andre, og ha muligheten til å være en superhelt i hvitt. Da jeg ble eldre begynte jeg å kjenne sterkere på ønsket om å gi en hjelpende hånd for de som trengte det. Samlet gjorde nok dette at jeg til slutt valgte sykepleie som karrierevei.

Hvordan var det å studere ved VID?

– Noe av det beste ved VID, tenker jeg, var tilgjengeligheten til lærerne på skolen, og hvor flinke de var til å hjelpe studentene dersom de hadde spørsmål. Det gjorde det enklere for meg, som aldri hadde studert før, å komme meg godt og trygt igjennom studietiden.

Synes du det var vanskelig å få jobb etter at du var ferdig med studiene?

– Det var ikke vanskelig for min del. Fikk god hjelp fra tidligere praksisveiledere, som kom med anbefalinger på hvor jeg burde søke på jobb. Følte selv at jeg hadde mange valgmuligheter og kunne da velge min egen start, fremfor å bli tvunget inn i et arbeid bare fordi jeg måtte tjene penger.

Du var ferdig utdannet sykepleier våren 2017, hvordan har overgangen fra studentlivet til arbeidslivet vært?

– Den har vært ganske stor, men jeg stortrives. Det er noe annet å gå fra praksis til det virkelige arbeidsliv, for da får en den store helheten, og ikke spesifikke fokusområder som er ved de fleste praksisene

Hvordan trives du som sykepleier?

– Det beste med jobben jeg har i dag er det å få utøve den sykepleien som jeg har studert og samtidig få se resultatene av studiet i full effekt. Det er givende å kunne gi alt for en og deretter få se de positive forandringene hos pasienten. Samtidig lærer en mye nytt hele tiden der jeg jobber, grunnet den store variasjonen av pasienter som er på rehabilitering.