Nyheter

Ny, toppmoderne campus i Bergen

Ny, toppmoderne campus i Bergen

Ny, toppmoderne campus i Bergen

Med dette blir studentene ved VID vitenskapelige høgskole endelig samlokalisert på en campus som er både historisk og moderne – og skapt for fremtiden.

VID ønsket en moderne og fremtidsrettet campus, samtidig som det var viktig å ivareta det historiske. Det bergensbaserte arkitektfirmaet HLM Arkitekter har hatt jobben med å sette det hele sammen på en god måte.

Utformingen forsterker samarbeidet mellom skolen og sykehuset

Et behagelig og inspirerende sted å studere

Campus på Haraldsplass i Bergen er sammensatt av flere historiske bygninger. Arkitektene har hatt jobben med å flette historien sammen til en moderne fremtidsrettet høgskole med funksjonelle rom og gode møteplasser for studenter, ansatte, sykepleiere og leger.

Løsningen har blitt å fylle ut mellomrommene mellom bygningene for å skape bedre sammenheng og knytte bruken av byggene tettere sammen. Den moderne løsningen gjør anlegget smidig og opplevelsesrikt.

Det er lagt vekt på at det skal være behagelig å studere der og være et inspirerende sted for å lære. Samtidig skal utformingen forsterke samarbeidet mellom høgskolen og sykehuset.

Skoleområdet på Haraldsplass i Bergen er sammensatt av flere historiske bygninger

Toppmoderne ferdighetssenter

En viktig del av de nye lokalene er den toppmoderne ferdighetssenteret. Her får du som student både opplæring og muligheten til å trene med tidsriktig utstyr i realistiske omgivelser.

Her kan instruktørene fjernstyre dukkene du som student trener med, og skape realistiske situasjoner ved å ta i bruk både vitale data og lyd. Det gjør at du får trent på ekstremt realistiske situasjoner som kan oppstå når du er ferdig utdannet – og dermed være tryggere når du skal ut i praksis og jobb.

– Simulering og ferdighetstrening er viktig for å bli dyktige og trygge sykepleiere. Her får studenter mulighet til å trene i trygge omgivelser, noe jeg tror vil komme pasienter til gode i form av økt pasientsikkerhet, forteller prosjektleder for VIDs nye campus, Lena Jakobsen.

Ferdighetssenteret består blant annet av:

 • 4 sengerom med 16 moderne sykehussenger
 • Trening ved hjelp av simulatorer, lyd og video
 • Moderne skyllerom
 • Grupperom/undervisningsrom

I løpet av høsten får du som studerer på VID i Bergen også tilgang til et fullverdig medisinrom og en ny egentreningslab på campus.

Åpent og inkluderende miljø

I tett samarbeid med skolen har arkitektene lagt fokus på å finne gode møteplasser hvor studenter og ansatte kan jobbe alene, i mindre grupper eller komme sammen i større samlinger. Målet har vært å skape en så inkluderende campus som mulig.

– Materialvalg, farger og funksjon – alt henger sammen og alle skal føle seg inkludert, forklarer sivilarkitekt og partner i HLM Arkitekter, Gudrun Molden.

Høgskolen er også utformet med tanke på fremtiden. En åpen planløsning og dynamiske rom som lett kan endres for å tilpasses nye undervisningsformer eller funksjoner gjør campus rustet for ulike behov som vil dukke opp over de neste 10-20 årene.

Sambruk

Det er blant annet brukt en bred fargeskala for å åpne opp og lage rom som kan brukes av alle. Kantine, bibliotek og auditorium er områder hvor arkitektene har lagt til rette for sambruk på tvers av sykehuset og høgskolen og som på den måten knytter de to institusjonene tettere sammen.

– Det er fint at sykepleiere og leger har en kantine der de møter studentene – og vice versa, sier Gudrun.

Studentene har fått bestemme

Nærheten til sykehuset, den historiske kontinuiteten, samt de nye, praktiske og dynamiske lokalene skal bidra til å ivareta et godt studiemiljø, både faglig og sosialt.

Det har spesielt vært fokus på å skape en campus som kan brukes også utenom studiene, som et sosialt samlingspunkt.

Gjennom brukermøter har studentene blitt tatt med i prosessen og blitt hørt når det har kommet til utformingen. De har blant annet vært med på å sette funksjon til forskjellige rom slik de ønsker og har blitt inkludert i valgene som er tatt underveis.

Heidi Indseth (22) studerer bachelor i sykepleie på VID Bergen og har vært en av studentene som har bidratt inn i prosjektet:

– Jeg har fått vært med på selve prosessen med å sette opp klasserom som skaper gode og aktive læringsmuligheter for oss studenter, forteller hun.

Heidi Indseth (22) studerer bachelor i sykepleie på VID Bergen og har vært en av studentene som har bidratt inn i prosjektet.

Gleder seg til ny campus

Heidi trives godt på VID Bergen allerede, men tror det blir en stor fordel at alle kullene samles på ett sted. Hun tror også at studentene vil få mer motivasjon til å bruke de områdene som er utformet for å være sosiale mens man studerer – både til faglige og sosiale sammenkomster.

– Jeg gleder meg også til å begynne å bruke grupperommene som er bygd for aktiv læring og til det nye ferdighetssenteret som også blir kjempefint. Men det jeg kanskje jeg gleder meg mest til med ny campus er fellesarealene som er laget for samhold, avslutter Heidi spent.

VID Bergen

 • Bilde 1 av 4.

  Bilde 1 av 4.

 • Bilde 2 av 4.

  Bilde 2 av 4.

 • Bilde 3 av 4.

  Bilde 3 av 4.

 • Bilde 4 av 4.

  Bilde 4 av 4.