Nyheter

Nyansatt programansvarlig for VID-akademiet

Nyansatt programansvarlig for VID-akademiet

Nyansatt programansvarlig for VID-akademiet

VID er i en vekstfase med utvikling av nye campus, utdanningstilbud, høy forskningsaktivitet og økning i antall studenter og ansatte. Systematisk og god internopplæring og lederutvikling er viktig for å sikre at VID har den kompetansen som er nødvendig for å nå de målene og strategiene som er lagt. Trine Bjonum er ansatt som programleder for internopplæring og lederutvikling. Hun vil ha ansvar for å utvikle VID-akademiet med en portefølje av digitale og samlingsbaserte kurs og utviklingsprogrammer for VIDs medarbeidere og ledere.

Trine har en master i organisasjon og ledelse fra Handelshøyskolen BI og har bred HR-erfaring fra private og offentlige virksomheter, sist fra Sporveien AS. Trine Bjonum starter tirsdag 6. april og vil tilhøre HR-seksjonen.

Kan du fortelle litt om deg selv?

Jeg er opprinnelig økonom, men skjønte etter hvert at jeg var bedre med folk enn med tall. Jeg har rundt 20 års erfaring med HR- feltet, og har drevet med opplæring og lederutvikling på arbeidsplasser i hele denne perioden. Det meste av erfaringen jeg har er fra reiseliv og servicenæring, blant annet i hotellbransjen og på TusenFryd. Det siste året har jeg jobbet med kollektivtrafikken i Oslo. Her har jeg drevet med strategisk kompetanseprosjekt, kompetanseheving og forbedringsprosesser.

Ellers er jeg en litt energisk og glad type som liker at det skjer ting rundt meg. Jeg er glad i friluftsliv og trening, og har under pandemien overrasket meg selv med å bli glad i å sove ute i marka og på fjellet. Min viktigste interesse og egenskap er kanskje at jeg er nysgjerrig på folk. Jeg liker å spørre, og undres over andres perspektiver og deres måter å se jobben og livet på.

VID-akademiet skal bygges opp som en viktig ressurs for de ansatte i VID. Er det noe du synes er ekstra viktig å få frem i arbeidet med dette?

At VID kobler ansattes kompetanseutvikling direkte til sine strategiske mål synes jeg er betryggende og motiverende. Det er både utrolig viktig og spennende at det nå handles i praksis, og at kompetanseutvikling ikke bare blir et strategisk og «fluffy» ord.

Min erfaring er at ansatte og ledere generelt nesten alltid ønsker å utvikle seg og se at karrieren bidrar til noe. Manglende utvikling er ofte en årsak til at medarbeidere går videre til andre arbeidsgivere. Jeg tror VID-akademiet vil bidra til at alle ansatte, som jo sammen jobber innen utdanning og foredling av kunnskap, selv kan få utvikle sin egen kompetanse på en målrettet og systematisk måte.

Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med tankene rundt akademiet, og forstå behovet og ønskene i de ulike nivåene på høyskolen. Jeg mener det er viktig at en slik læringsportal over tid bygges opp til å ha både bredde og variasjon i tilbudet, slik at det oppleves relevant individuelt, og i tillegg når strategiske mål.

Er det noe annet du ønsker å dele som nyansatt i VID?

Jeg gleder meg! Selvfølgelig til utfordringen og oppgavene, men aller mest til å bli kjent med organisasjonen, kulturen(e) og enkeltpersoner. Kanskje trenger jeg litt hjelp til å dette av nettopp deg, så ta gjerne kontakt med meg. Jeg tar gjerne korte digitale kaffestunder fra hjemmekontoret med kolleger som vil bli kjent, dele tanker, og hjelpe meg å forstå mer av behov og hvordan ting fungerer.