Nyheter

Nytt fordypningsemne; Sorgstøttearbeid

Nytt fordypningsemne; Sorgstøttearbeid

Målet med emnet er at studentene skal forstå den profesjonelle helse- eller sosialarbeiders rolle i sorgstøttearbeid. Emnet vil har et tverrfaglig utgangspunkt med målsetting om å styrke kompetansen i kommunale helse- og sosialtjenester og sykehusavdelinger der en møter barn, unge og familier i krise og sorg.

Emnet er aktuelt for blant annet helsepersonell, sosialarbeidere og lærere samt andre grupper som arbeider med mennesker som opplever krise og sorg.

Les mer om emnet her.