Nyheter

Økt konkurranse om å få studere ved VID vitenskapelige høgskole

Økt konkurranse om å få studere ved VID vitenskapelige høgskole

Fristen for å svare på tilbud om studieplass er 24. juli. Et suppleringsopptak kjøres 29. juli.

Fristen for å svare på tilbud om studieplass er 24. juli. Et suppleringsopptak kjøres 29. juli.