Nyheter

Rapport viser at omsorg for døende er like utfordrende i dag som i 1897

Rapport viser at omsorg for døende er like utfordrende i dag som i 1897

Pasientjournal for Hans Wergeland: Innlagt 20.12.1920, utskrevet (død) 7/1-1921.

Pasientjournal for Hans Wergeland: Innlagt 20.12.1920, utskrevet (død) 7/1-1921.

Ved starten hadde legene få diagnostiske hjelpemidler. Levestandarden og medisinsk utvikling økte gradvis. Alder 80+ ved død, endret seg gradvis fra 0-63%. I dag er fysisk lindring et sentralt anliggende ved livets slutt, åndelig omsorg er det vanskeligere å dokumentere.

Behandling av døende – Diakonhjemmet 1897-2017

Det 100 år siden min farfar ble innlagt på Diakonhjemmet sykehus. Han døde ca. to uker senere. Hans historie ble min historie. Denne rapporten inkluderer arkiv- og forskningsdata fra Diakonhjemmet sykehus (1897-2017) gjennomført i henhold til juridiske og etiske regler. Vi brukte både kvalitative og kvantitative data, inkludert legejournalen. Vurderingene fra 1977 og 2017 inneholder sammenlignbare basisdata. For arkivdataene (1897-1967) brukte vi et forenklet spørreskjema fra våre sykehusstudier. Vi har brukt en beskrivende innholdsanalyse av dokumentasjon de siste tre dagene av livet på sykehuset.

Her kan du lese og laste ned hele rapporten