Nyheter

Rektors spalte: Hva vil vi fylle de nye campusene med?

Rektors spalte: Hva vil vi fylle de nye campusene med?

Rektors spalte: Hva vil vi fylle de nye campusene med?

Jeg var forrige uke på Haraldsplass sammen med direktør Marianne og våre eiere som hadde møte i VID Holding AS. Vi så hvordan Campus Haraldsplass er i sluttspurten frem mot ferdigstillelse i august og oktober.

Dette blir rett og slett en svært attraktiv campus med fantastisk ferdighetssenter som allerede er i bruk 24/7, en stor og god kantine som vi deler med ansatte og gjester på sykehuset, et nytt og lekkert bibliotek, ny type arealer for arbeidsplasser («fagreir»/«home base»), undervisningsrom, selfie-studio, innbydende møterom – og en fantastisk 6. etasje med 270 graders utsikt over Bergen!

Akkurat nå skal det stemmes over navn for kantina og kaffebaren i «hjertet» av fellesområdet. Vi fikk opprinnelig inn rundt 50 ulike navneforslag, og noen utvalgte går nå til avstemming. Bruk den muligheten!

For VID er det avgjørende viktig at de nye campusene bidrar til et enda bedre arbeids- og læringsmiljø for oss og studentene. Men dette går ikke av seg selv. På samme måte som vi nå ved tampen av pandemien utfordres til å «ta tilbake» byen, kulturlivet og det livet vi levde før pandemien, så utfordres vi som VID-medarbeidere til å ta de nye campusene i bruk og fylle dem med det innholdet vi ønsker.

Mye blir nytt for oss alle, og noen vil kanskje kjenne på en fremmedgjøring. «Skal vi ikke lenger gjøre det slik…?» Nei, kanskje ikke. Det blir nye former for arbeidsplasser og arbeidsfellesskap, såkalte «fag-reir» eller «home base», kombinert med en stor tilgang på multirom og stillerom. Dette er en måte å organisere arbeidsplasser på som jeg personlig har stor tro på at vil fungere veldig godt, men det krever at vi sammen finner gode måter å bruke disse sonene på.

I tillegg vil vi nok se endrede mønstre for fordelingen mellom arbeid hjemmefra og på arbeidsplassen. Dette forventer jeg også at arbeids- og moderniseringsminister Torbjørn Røe Isaksen vil mene noe om ganske snart. Deretter blir det samtaler mellom ledelsen og tillitsvalgte om dette.

Det vil garantert bli mer digital samhandling fremover enn hva vi gjorde før vi måtte på hjemmekontor i fjor. Jeg tror ikke vi kan overdrive betydningen dette har hatt for å bygge VID sammen, på tvers av våre fysiske campuser. Som et eksempel: Jeg deltok denne uken på lanseringen av det reviderte profilemnet for alle sykepleierstudenter i førsteåret, om lag 400 studenter. For meg var dette en milepæl som viser hva som er mulig å få til på vår fjerde hovedcampus: Den Digitale Campus.

Til slutt: Mange skal i løpet av neste år flytte sammen med mennesker man i liten grad har arbeidet sammen med. Min oppfordring er å tenke åpent og konstruktivt om hva vi kan skape sammen – og selv ta initiativ. Hvem skal jeg spise lunsjen med? Hvem inviterer jeg inn i møter for å skape spennende faglig samarbeid og prosjektsøknader? Hva kan vi få til av sosiale sammenkomster, og hvem tar ansvar for det? Og hva med studentene?

Det er nå det sosiale campusbyggingsprosjektet for alvor starter. Noen har startet allerede, særlig i Bergen. Det vil vi gjerne lære av i Oslo og i Rogaland.

Våre nye campuser blir akkurat så gode som vi gjør dem til!

Bård Mæland

Rektor