Nyheter

Rektors spalte: Tid for kompetanseutvikling og lederutvikling!

Rektors spalte: Tid for kompetanseutvikling og lederutvikling!

Rektor Bård Mæland. Foto: Nicolas Tourrenc

Rektor Bård Mæland. Foto: Nicolas Tourrenc

Jeg tror likevel VID trenger et forsterket fokus på intern kompetanseutvikling og opplæring. Jeg vet det er mange som knapt har fått spørsmål om et kurs eller kompetanseutviklende tiltak de siste årene. Slik skal det ikke være! Din leder har et ansvar for å sette dette på dagsorden, men som medarbeider forventes du selv også å ta initiativ til egen kompetanseutvikling. Bruk medarbeidersamtalene til å snakke om disse tingene. For vi vil fremover trenge medarbeidere som har høy kompetanse på alle poster i VIDs virksomhet. Og jobben blir ofte morsommere og mer variert når man får jevnt påfyll av kompetanse.

Og for dere som har blitt ledere eller ønsker en lederutfordring på kort eller lengre sikt: Vi vil gjerne støtte inngangen til lederfunksjonen bedre, og ønsker å følge dere tettere i utviklingen som ledere! Dette gjelder på alle nivåer, og i alle enhetene i VID. VID er kritisk avhengig av motiverte og dyktige ledere de neste årene. Jeg legger til grunn at slike ledere også har klare forventninger til god lederopplæring og lederutvikling fra VIDs side.

Til slutt: Vi sliter oss forhåpentligvis opp siste motbakke i pandemien de nærmeste ukene. Mange er slitne av dager som er teppebelagt med møter, og til dels lange møter. Dagens utfordring: Ta deg en skikkelig spasertur midt på dagen, mens det ennå er lyst, og uten å kjenne på dårlig samvittighet for at du ikke er tilgjengelig på epost, Skype og Teams! Og til dere som arrangerer møter: Kan de lages kortere og mer effektive, samtidig som man får nok tid til å treffes og opprettholde kontakt og snev av sosialt fellesskap?

Med ønske om en riktig god helg!

Bård Mæland
Rektor