Nyheter

Rektors spalte: Tid for tilgjengelige utdanninger, deltids og desentralisert!

Rektors spalte: Tid for tilgjengelige utdanninger, deltids og desentralisert!

Rektors spalte: Tid for tilgjengelige utdanninger, deltids og desentralisert!

Samlet sett har VID 30 prosent flere søkere enn i 2020. Antall førsteprioritetssøkere har økt med hele 72 prosent! For grunnutdanningene kan dette enkelt forklares slik: VIDs nye satsninger på deltids og desentralisert sykepleie- og vernepleieutdanning i Sandvika, Helgeland og i Bergen har blitt svært godt mottatt! Som et eksempel er det i Sandvika 23 førsteprioritetssøkere til hver studieplass for deltid vernepleie. På Helgeland er det 6,5 førsteprioritetssøkere per plass i sykepleie. Dette er rett og slett fantastisk!

Og det beste med det hele: Dette ser ikke ut til å gå på bekostning av de ordinære studiene. For eksempel har vi sett en fin oppgang på førsteprioritetssøkere også til våre sykepleieutdanninger i både Bergen og Oslo.

VID ser også en kraftig oppgang i søkere til studier på høyere nivå: Søker til videreutdanningene har økt med 24 prosent, mens førsteprioritetssøkere til masterprogrammene har økt med 15 prosent.

Det blir med andre nok å gjøre til høsten, og planlegging og oppstart av disse utdanningene blir derfor svært viktig. Vi øker denne våren også bemanningen med om lag 10 prosent.

Det er samtidig et tankekors at midt oppi tre store campusutviklingsprosjekter, er det deltidsutdanninger, som ofte er desentralisert, som er den store vinneren. VID har ønsket å få en sterk posisjon innenfor utdanninger som er enda mer tilgjengelige for studenter som også står midt i arbeidslivet. Dette skal vi fortsette med, og dette gir oss samtidig en fantastisk mulighet til å utvikle andre kompetanse- og utviklingsprosjekter med aktører utenfor akademia, som kommuner og sykehus.

En viktig del av forberedelsen til høsten vil være å bli enda bedre på digital undervisning, tilbakemelding og veiledning, og studentaktive lærings- og undervisningsformer. Det er derfor midt i blinken at VID i fjor fikk store tildelinger fra Diku til nettopp dette. VID er i ferd med å styrke sin arbeidslivsprofil, noe som også passer godt med stortingsmelding 16 (2020 – 2021) «Utdanning for omstilling - Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning» som regjeringen nylig har lagt frem.

Avslutningsvis vil jeg også takke alle våre forskere som for 2020 bidro til en «all time high» også innenfor publisering. Hele 252,3 publiseringspoeng, noe som øker snitt per faglige årsverk til 0,88 (0,75 i 2019), og med andel nivå-2 publikasjoner over nasjonalt måltall (20 prosent) ved alle fakulteter.

Oppsummert: Svært gode nyheter innenfor både utdanning og forskning!

Med ønske om en riktig god helg!

Bård Mæland

Rektor