Dr. Agnes Abuom tildelt VIDs æresdoktorgrad
På samme måte som NMS ble en pioner innen kirke- og samfunnsliv som den første landsomfattende demokratiske organisasjon i Norge, ble Misjonsskolen også en pioner innen høyere utdannelse.
Forskning på 2 minutter
Førsteamanuensis Marta Struminska-Kutra
VID og Norges handelshøyskole havner på topp både når det gjelder tilfredshet og hvor fornøyd studentene er med det faglige innholdet.
Oppfyller kravene til systematisk kvalitetsarbeid
Åpningsseminar Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis
På bildet fra venstre: Brannkonstabel Erik Walden, høgskolelektor Marianne Giske Holvik og senior rådgiver Haakon Georg Moe
Ny professor i Stavanger
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og Rektor Ingunn Moser
Fra venstre dekan ved fakultet for sosialfag, Elisabeth Brodtkorb, rektor Ingunn Moser, Dr. Abye Tasse og dosent emerita Gurid Aga Askeland.
– Jeg heier på at sønderknuste og skakke livsvever kan komme opp og stå, skriver Hanne Line Wærness ved VID Sandnes i Stavanger Aftenblad. Illustrasjonsbilde: Scanpix.
VID styrket i statsbudsjettet for 2019
Ekstra støtte fra Kunnskapsdepartementet
Arbeidsmarkedstilknytning blant nyankomne flyktninger