Disputas om kristen-muslimsk dialogarbeid på Zanzibar
Heidi Moen Gjersøe ved Fakultet for sosialfag disputerer
– En ovenfra-og-ned-diakon har en risiko for å være for vennlig og ydmyk. Den står i fare for å ha større fokus på barmhjertighet enn rettferdighet, sier Kjell Nordstokke.
Det tas for gitt at alle vet hva verdier er, men vel så interessant er det å spørre hvordan verdier skapes – og hvordan de vedlikeholdes.
Arthur W. Frank ansatt som professor II
2. opponent professor Camilla Ihlebæk, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet,  Rektor Ingunn Moser, VID, Benedicte Strøm, professor emerita Liv Wergeland Sørbye og 1. opponent professor Per-Olof Sandman, Umeå Universitet.
Ville bli prest, ble VID-rektor
Disputation: Benedicte Sørensen Strøm
Jo Stuve studerer sykepleie og er studentparlamentsleder ved VID vitenskapelige høgskole i Bergen.
Av 180 nye sykepleiestudenter var i år 24 av dem menn, mot 15 i fjor.
VID har utviklet et spesialtilpasset, fleksibelt studieopplegg (en «plan B» fagplan i sykepleie) med sikte på å kvalifisere kandidatene for autorisasjon som sykepleiere i Norge.  Aktuelle søkere må gå via sin arbeidsgiver i Diakonhjemmet, Norlandia Care eller SYE.
Hans Morten Haugen er blant forskerne i landet med flest publiseringspoeng. Her mottar han VIDs forskningspris som i 2016 ble delt ut for første gang.
Fortellinger ved livets slutt