Gunhild Odden og Helene Lund er ansatt som prorektorer
Ny professor i Bergen
SMSER: 1) I appen «Kwarantanna Domowa» venter en ny oppgave på deg. Du har 20 minutter for å utføre den 2) Utfør oppgaven i appen «Kwarantanna Domowa» du har 10 minutter igjen 3) Oppgaven i appen «Kwarantanna Domowa» ble ikke utført på den oppgitte tiden. Informasjon blir sent til systemet.
Snart klart for samlokalisering
Ny studieplan for sykepleiestudenter
Dr. Jørgen Edvin Nilssen i laboratoriet og apoteket på sykehuset i Yiyang. Kilde: Misjons- og diakoniarkivet
Utenlandsopphold for høsten 2020 avlyses
Gjennomførte digital disputas om verktøy som skal hjelpe leger og sykepleiere
Flere studier med søkerrekord til VID
Koronakrisen har snudd opp ned på livene vi lever. Under følger tips og råd for en hverdag med hjemmekontor.
VID søker ny eiendomssjef
Bildet over er av forfatteren selv, sammen med hennes ettåring på hjemmekontor. Foto: Privat
Hjemløse og personer på flukt og i flyktningeleir er også ekstra utsatt for smitte og alvorlig sykdom. (Foto: iStock)
Koronaviruset satte en stopper for utenlandspraksisen
Kreativt digitalt rollespill i Stavanger