Seniorrådgiver i NMS, Klaus-Christian Küspert, jobber med minoritetsgrupper i Vest-Etiopia. Foto: Marit Mjølsneset.
Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men vi oppfordrer alle til å delta for å sikre en bred forankring av resultatene.
Håvard Kolle Riis til neste torsdagsfrokost
Trenger du noen å snakke med? Som VID-student kan du få time hos studentpsykolog med kort ventetid. (Foto: Mostphotos)
Prorektor for utdanning, Helene Lund leder arbeidet med VID dagene 2022
Byggearbeider og støy i C-fløy Campus Oslo
– Det å være til stede med tillit og tilfredshet i egen kropp – det er det som er helse, sier allmennlege og UiB professor Eivind Meland. Foto: Colourbox.
Seher Meryem Bahar og Veronica Løken arrangerer ulike aktiviteter for medstudentene sine i en tid hvor de fleste savner et vanlig, sosialt liv. (Foto: Anna Slinning)
Som ansatt eller student ved Campus Oslo får du nå tilgang til hurtigtester for Covid-19
Utvalget skal vurdere rettssikkerheten i ulike faser i barnevernets arbeid, og hvordan barnevernet kan sørge for bedre kvalitet og rettssikkerhet i alvorlige og sammensatte saker.
Rektors spalte: Utdanningskvalitet, internrevisjon og studenters psykiske helse
Opphavsrett ved digitalisering av undervisning
Sykkelservice til ansatte og studenter – oppstart allerede 10. og 11. mai
Open Access cookie av biblioteekje (https://www.flickr.com/photos/biblioteekje/). Tilgjengelig under CC BY-NC-SA 2.0 lisens (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/)
Boring av energibrønner i parkområdet  mellom sykehuset og Diakonveien Omsorg+