Arbeidsgruppen for digitalisering starter opp
Rektor Bård Mæland. Foto: Nicolas Tourrenc
Foto: Svein Finneide for SiO
Behov for helsepersonell til håndtering av covid-19 i Bergen
Tiden ved KUN/VID Tromsø var viktig for kapellan Ellisiv Yttervik.
Nyansatt programansvarlig for VID-akademiet
Asker kommune søker sommervikarer i hjemmetjenesten
Mentorprogram for masterstudenter med flerkulturell bakgrunn - søk før 9. april
Adm.dir./forstander Ingunn Moser og leder for Diakonifaglig råd Annette Leis-Peters.
Følg med på utviklingen av det digitale læringshuset Solstien 3.
Stem på bildene i Diakonhjemmets meditasjonshefte som gir deg mest håp!
Er du student ved VID og har lite å gjøre i påsken? Bli med å spille Studentlivet i koronatiden
Regjeringen lanserte nylig en ny rusreform. Den er omstridt. (Foto: Mostphotos)
Avbildet fra venstre førsteamanuensis Trine Oksholm, førsteamanuensis og hovedveileder Oddgeir Synnes, ph.d.-kandidat Eli Lea, prodekan ved fakultet for helsefag Anita Lyssand, professor Tove Giske og førsteamanuensis og biveileder Christine Hansen. Foto: Geir Johannessen
Personvernspillet - Siste sjanse til å bli med å vinne!