Boring av energibrønner i parkområdet  mellom sykehuset og Diakonveien Omsorg+
Arbeidsgruppen for digitalisering ber om DIN tilbakemelding
Gikk du glipp av studieopphold i utlandet grunnet COVID-19? Se her!
I mars fikk studenter mulighet til å delta i SHoT undersøkelsen. Formålet var å kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon har vært det siste året. Stockfoto: Colourbox.
Viktig oppgradering av P360
Bli med på 15 minutters trening i lunsjen
Lars Helle til neste torsdagsfrokost
Generell informasjon – Videre migrering til Office 365
Nye regler for ansattparkering ved Diakonhjemmet
Sette opp Team
Biblioteket i Oslo åpner igjen
Møte i høgskolestyret VID 4. mai 2021
Prosjektteamet og veiledere i KOMBA: Bergit Haugland, Hugrun Osk Gudjonsdottir, Nina Baastad, Anne Brit Hatleskog og Øystein Lund Johannessen.
Fra venstre: professor Tomas Sundes Drønen, professor Ellen Vea Rosnes og førsteamanuensis Beate Jelstad Løvaas ble idag utnevnt som meritterte undervisere ved VID.
VID innfører økt sikkerhet på IT-systemer