Marte til finalen i Forsker Grand Prix 2018
Gry Mørk og Kristin Fjelde Tjelle
Marte skal representere VID i Forsker Grand Prix 2018
Johannes Finne er den første som har disputert med en doktorgradsavhandling i Sandnes kommune, og da også den første ved VID Sandnes. Fra høyre: Andreopponent Universitetslektor Martin Karlberg, Uppsala Universitet, førsteopponent professor Gunnar Bjørnebekk, doktorand Johannes Finne, føsteamanuensis Annette Leis-Peters VID, og prorektor for forskning Bård Mæland.
Rektor informerer september 2018
Celebert besøk fra Australia
Nå begynner byggearbeidet på Diakonhjemmet