Fra venstre 2. opponent, Ph.d. Trond Jenssen, Oslo Universitetssykehus, kandidat Hilde Smith-Strøm, 1. opponent ph.d. Knud Bonnet Yderstræde, Odense Universitetshospital, Danmark, 3. medlem av komiteen førsteamanuensis, Reidun L. S. Kjome Universitetet i Bergen og leder av disputasen, professor Eva Gjengedal, universitet i Bergen.
Njål Kleivkås er månedens alumn i mars
Kampanjen Aldri OK ønsker å synliggjøre hvor streken går, og at seksuell trakassering aldri er OK.
En forsker i magen? Ledige stillinger som stipendiat ved VID
Ferieplanlegging 2019
Anita Lyssand begynte som prodekan i Bergen 18. januar
Et nytt samarbeidsprosjekt ved VID: Kompetanseheving og simulering i et migrasjonshelseperspektiv
Stor oppslutning om internasjonalisering blant VID-studenter
Overgrep mot barn: Taushetens pris
Foto: Jørgen Barth, Universitetet i Bergen