Canvaskurs om Universell utforming (UU)
Høye inntakskrav preger årets opptak
Jo Stuve og Ida Nagel Fredriksen
Fra VID-bloggen: Hva er VID for meg?
Nye studieplasser til VID
Foto: Privat
Skisse: Haga & Grov AS
Konstituert rektor fra 1. august
Fra VID-bloggen: Fremtidens profesjonsutøvere
Stian Sørlie Eriksen disputerte tirsdag. Fra venstre: Prorektor Bård Mæland, professor Martha Frederiks, Utrecht University og professor Afe Adogame, Princeton Theological Seminary. Komiteen ble ledet av Gerd Maria Ådna fra VID. Foto: Ivar Nygård.
Viktige priser til VID Bergen
Mia er månedens alumn i juni
Fra VID-bloggen: Solidarisk engasjement i praksis – en institusjonell utfordring
Marit Elizabeth Sand Solvik blir nytt studentombud