Nyheter

SLIPP har fått ny leder

SLIPP har fått ny leder

Anna Steen-Utheim er ny leder for SLIPP. Foto: Iselin Bråten Yucedag.

Anna Steen-Utheim er ny leder for SLIPP. Foto: Iselin Bråten Yucedag.

Anna Steen-Utheim har bakgrunn fra pedagogikk, og skrev doktoravhandlingen sin om hvordan studenter bruker og forstår tilbakemeldinger. De siste 9 årene har hun jobbet med utdanningskvalitet på BIs Læringssenter.

Kan du fortelle litt om deg selv og bakgrunnen din?

– Jeg har alltid interessert meg for læring, hvordan vi lærer, og hvordan man kan tilrettelegge for studenters læring. Jeg begynte å interessere meg for dette da jeg som 19-åring jobbet i barnehage. Derfor utdannet jeg meg til førskolelærer i Bergen, og jobbet noen år som pedagogisk leder i barnehage. Siden ble det en master i pedagogikk, og stilling som høgskolelektor i pedagogikk på lærerutdanningen på Høgskolen i Oslo. Det var her jeg for alvor engasjerte meg i den høyere utdanningssektoren, og spesielt i hvordan vi kan engasjere og aktivisere studenter i sin egen læring. Denne interessen var utgangspunktet for tema for doktorgraden min, nemlig hvordan studenter bruker og forstår tilbakemeldinger. Det er veldig godt dokumentert hvordan tilbakemeldinger støtter studenters læring. I Kvalitetsmeldingen blir tilbakemeldinger trukket frem som et sentralt virkemiddel for å heve utdanningskvaliteten ved institusjonene, så dette er et felt jeg brenner for. Forskningen min har grovt sett fulgt to spor; forskning på digitalisering av undervisning, og forskning på studentaktive læringsformer, som tilbakemeldinger.

SLIPP har en viktig funksjon for VID, og har kanskje blitt enda viktigere nå som digitaliseringen har skutt fart under pandemien. Hva tenker du om SLIPP sin rolle og funksjon hos VID fremover?

– SLIPP skal bidra til å styrke utdanningskvaliteten ved VID, og skal bidra til å realisere VIDs overordnede mål og strategier innen området læring og utdanning. Det er SLIPP allerede godt i gang med. SLIPP skal også bidra med ny kunnskap om utdanning og læring, og bidra til og være en pådriver for videreutvikling av undervisning. Fordi SLIPP er ganske ‘ung’, befinner vi oss akkurat nå i skjæringspunktet mellom konsolidering og oppbygging, og vi har mye spennende arbeid fremfor oss som jeg gleder meg til å ta tak i. Jeg er veldig glad for de kompetente ansatte som allerede jobber i SLIPP. Kompetansen deres innen e-læring har vært og er uunnværlig, særlig i denne krevende tiden vi er inne i nå. Koronapandemien aktualiserte digitalisering av sektoren, og det var helt fantastisk å se hvordan særlig underviserne snudde seg rundt på en-to-tre og hev seg utpå digitale flater. Men det tydeliggjorde også et økt behov for digital kompetanse. Undersøkelser viser at underviserne vil ha og trenger mer digital kompetanse. I tillegg viser undersøkelser at det var en økt bruk av digitale verktøy i undervisningen det første og andre undervisningssemesteret av pandemien, vår og høst 2020. Fremover blir viktig å utnytte mulighetsrommet for videreutvikling mot enda mer kvalitet i undervisningsprosessene våre på bakgrunn av erfaringene vi har gjort så langt. Det skal SLIPP bidra til å løfte og videreutvikle.

Hva blir ditt viktigste fokus i jobben som leder for SLIPP?

Jeg kommer til å jobbe for å posisjonere SLIPP ytterligere som en bidragsyter og pådriver for å styrke utdanningskvaliteten ved VID, for organisasjonen som helhet, for fakultetene og for den enkelte i sin undervisningshverdag.

Hva er det mest inspirerende du har gjort i livet ditt til nå?

– Profesjonelt er det å ha tatt en doktorgrad, uten tvil. Personlig er det å ha fått mine tre fantastiske barn, de inspirerer meg hver dag, kanskje først og fremt til å prøve å bli et litt bedre menneske for hver dag som går. Ja, og så min mann, da. Han har alltid så gode refleksjoner, litt sånn irriterende gode.

VID har ikke så mange heiser, men hvem ville du stått fast med i en heis, og hvorfor?

– Rektor Bård, selvsagt. Jeg har ikke møtt han ennå, men han virker som en hyggelig og bra mann. Da kunne jeg pitcha flere ideer jeg har om hvordan VID bør satse enda mer på utdanningskvalitet!

Hvis du måtte velge en bok eller film, hvilken ville du valgt, og hvorfor?

– Jeg leste akkurat ‘Tollak til Ingeborg’ av Tore Renberg – anbefales på det varmeste. Utrolig sterk bok.