Nyheter

Søk om restplass til utenlandspraksis for sykepleie - våren 2022

Søk om restplass til utenlandspraksis for sykepleie - våren 2022

Søk om restplass til utenlandspraksis for sykepleie - våren 2022

Søknaden skal leveres i Mobility Online og alle vedlegg MÅ leveres ved søknadsfristen slik at vi kan få en rask behandling av søknader.Om du ikke har alle vedlegg ved søknadsfrist stryker vi søknaden din.

Legg merke til at dere må ha en håndskrevet signatur fra en pårørende på skjema. Dere kan få et bilde av en håndskrevet signatur og lime dette inn, det må ikke faktisk skrives under på selve skjemaet om det er vanskelig å få til. Dokumentet må lastes opp som PDF.

Målet er at søknadsprosessen skal være ferdig slik at dere får et tilbud før sommerferien (i slutten av uke 24). Dere må altså følge med på e-posten deres i uke 24, for da har dere 14 dager på å takke ja til tilbudet.

Søk om utenlandspraksis her.

Mal: Pårørendeskjema

Vi har følgende plasser ledige for studenter fra VID Oslo og VID Bergen som skal reise ut i sykehuspraksis (kirurgi eller medisin) i 2. studieår:

Europa (Erasmus): 

2 plasser ved UNIMORE, Italia (jan-mars). Praksis 8 uker, ikke kurs på universitetet om man ikke kan italiensk. (NY).

1 plass ved IMED Benidorm, Spania. Praksis 8 uker.

2 plasser ved IMED Elche, Spania. Praksis 8 uker.

2 plasser ved University of Malaga, Spania.

2 plasser ved Complutsene, Madrid, Spania.

1-2 plasser ved Københavns profesjonshøjskole/Diakonissen, Københavnsområdet. Praksis + kurs.

1-2 plasser ved VIA, Århus, Danmark. Praksis + kurs.

1-3 plasser ved Thomas More University, Lier, Belgia. Praksis + kurs.

2 plasser DIAK, Finland. Praksis + kurs.

2 plasser ved Tallin University, Estland.

2-4 plasser ved Ludwigsburg Protestant University of Applied Sciences, Tyskland. Praksis + kurs. (NY).

Øvrige verden:

5 plasser ved Cienfuegos medical university, Cuba. Praksis + spanskkurs (krav å kunne noe spansk i forkant) (3 mnd, jan-mars).

4 plasser ved Ambo university, Etiopia. Praksis + kurs på universitetet (tropemedisin + andre lokale helseutfordringer). (3 mnd, jan-mar).

1-2 plasser ved University of Haifa, Israel. Praksis + kurs på universitetet (3 mnd, mars-juni).

2-3 plasser ved Betlehem University, Palestina. Praksis + kurs/noe simuleringstrening.

Vi har flere plasser i ulike steder, India. Praksis.

Vi har følgende plasser for studenter fra VID Bergen som skal reise ut i praksis i helsefremmede arbeid/folkehelse i 3.studieår:

7 plasser ved Manakara, Madagaskar (med en uke intro på Lovasoa).

6 plasser ved Ambo university, Etiopia.

1 plass Tenguru hospital, i Arusha, Tanzania.

Vi har følgende plasser for studenter fra VID Oslo (Diakonova) som skal reise ut i praksis i fokusbasert arbeid i 3.studieår:

2-3 plasser på St. Elisabeth hospital, i Arusha, Tanzania

Vi har flere plasser i ulike steder, India.

Vi har følgende plasser for studenter fra VID Oslo (Diakonhjemmet) som skal reise ut i praksis i fagutvikling i 3.studieår:

Vi har flere plasser i ulike steder, India. Med forbehold om nok studenter som melder seg, vil det være felles samling med introduksjon til bacheloroppgave med norske lærere (i Pondicherry).

Emne 12 og 13 snus litt på i forhold til i Norge. Dette har med klima å gjøre. Ellers blir det veldig varmt. Opplegget er at man deltar i ett introduksjonskurs i bachelorskriving og fagutvikling i India fra januar. Dette foregår som en to ukers workshops fulgt av fagutviklingspraksis og deretter bachelorskriving etter det. Deretter er man ferdig med alle emner. Du må regne med å være ute i ca 3 mnd. Etter det kan du komme hjem å skrive ferdig oppgaven hjemme eller du kan velge å skrive den fra utlandet.

Programmet for introduksjonskurs i India er som følger:

Oppmøte i Pondicherry: 02. januar klokken 17.00

Fagutvikling: 03. januar – 06. januar

Bacheloroppgaveforberedelse: 07. januar – 10. januar

Selvstudie og reise til praksissted: 11. januar - 23. januar

Oppstart i praksis ved praksissted: 24. januar og (7 ukers praksisperiode)

Deretter fortsetter man med bachelor oppgaven og leverer den som siste emne.