Telefontid for opptakskontoret
Utdanningsprisen ble sist gang delt ut i januar 2018. Her utdelt til Høgskolelektor i Fakultet for helsefag Line Lindenskov som ble anerkjent for sitt bidrag til høy utdanningskvalitet i VID.
Hvordan blir studiestart og undervisning på VID høsten 2020?
Møte i høgskolestyret 22. juni
Smitteverntiltak i nye undervisningsrom ved VID Oslo
Internasjonale studenter har praksis på SIK
9,7 millioner kroner til VID
Veileder om smittevern for gjennomføring av ferdighetstrening og simulering under Covid- 19 utbruddet 2020
115 nye studieplasser og 7 nye stipendiatstillinger til VID
Sykkelparkering
Nettskjema vil erstatte QuestBack og Netigate
Om å lene seg mot andre
Digital avslutning på Skype. Her fra videreutdanning i kreftsykepleie.
Innovasjonspris for studenter
Kristin Lødøen Hope er ny studentprest ved VID Bergen.