Rivearbeid ved VID Stavanger
VID ønsker velkommen til innsettelse av Bård Mæland som ny rektor.
Kommunalsjef Grete Syrdal og dekan Elisabeth Brodtkorb kickstartet det nye konseptet pop-up VID denne uken. Foto: Christine Vatnøy
Glade studenter og lærer Seija Anneli Koivusalo Loe feirer vel gjennomførte studier. Foto: Iselin Bråten Yucedag
Karrieredagen hos VID i Oslo ble avholdt i atriet i Diakonveien 12. Foto: Iselin Bråten Yucedag
Ny studentprest hos VID Oslo Elise Ottesen Søvik ble innsatt ved nyttårsgudstjenesten 2020. Foto: Iselin Bråten Yucedag
Godt nytt år!
– Med dette går startskuddet for VIDs videre prosess for å bli en høgskole med en enda tydeligere bærekraftsprofil, sier rektor Bård Mæland. Fra venstre: Bård Mæland og studentdiakon Elisabeth Nilsen Aas. Foto: Iselin Bråten Yucedag.
Hilsen fra sykepleiestudentene i Danmark
Gry Espedal med bedømmelseskomiteen. Fra venstre Douglas Creed, University of Rhode Island, professor Eva Boxenbaum, Copenhaug Business School, Marta Struminska-Kutra, VID og  disputasleder Annette Leis-Peters. Foto: Espen Utaker.
Bakerst fra venstre: Henning Møller Christensen, Ellen Vea Rosnes, Øyvind Dahl. Foran fra venstre: Bjørg Bergøy Johansen, Marianne Skjortnes, Margrethe Bakstad Søvik, Silje Dragsund Aase.
Møte i høgskolestyret 2. desember
Rektor Bård Mæland (foto: Espen Utaker)
Foto: Stavanger krk. fellesråd
Hvordan overleve som introvert pappa