Nyheter

Tilbud om virtuelle emner fra høsten 2021

Tilbud om virtuelle emner fra høsten 2021

Tilbud om virtuelle emner fra høsten 2021

VID er medlem av European University Alliance of Inclusion, Integration and Involution - 3IN Alliance. Gjennom dette samarbeide er det mulig som student hos VID å ta emner, på nett, hos VID sine partnere. Du finner en komplett oversikt over tilbudte emner på 3IN sin nettside.

Å ta virtuelle emner hos en av VID sine partnere er et spennende alternativ til tradisjonell utveksling, og er samtidig en mulighet for å få et internasjonalt perspektiv midt i koronatiden.

Tilbudet gjelder både for bachelor og masterstudenter. Du kan opptjene studiepoeng for gjennomførte emner.

Har du spørsmål til dette kan du kontakte seksjon for internasjonalisering.