Nyheter

Torbjørn er månedens alumn i mai

Torbjørn er månedens alumn i mai

Torbjørn er månedens alumn i mai

Hvorfor valgte du å studere ved VID Tromsø Kirkelig utdanningssenter nord, og har du noen studieminner å dele?

Jeg ønsket å bo i Nord-Norge samtidig som jeg ville ta praktikumsstudiet i teologi. Fra før hadde jeg en master fra Teologisk Fakultet, ved UiO. Da passet det fint å kunne gå på KUN (Kirkelig utdanningssenter nord) i Tromsø og at det var et samlingsbasert studium. Jeg likte godt hvordan KUNs studentmiljø er mangfoldig, med studenter i alle aldersgrupper og fra ulike kirkelige miljøer. Det gav viktig erfaring med bredden av det kristne Norge.

Jeg husker spesielt uken med sjelesorg hvor vi var på Viken senter. Det var faglig lærerikt, fint å være sammen med medstudenter over tid og spennende å bli kjent med Viken senter og nærmiljøet i indre Troms.

Du jobber nå som sykehusprest, kan du fortelle litt om arbeidshverdagen din?

Som sykehusprest i Tromsø på UNN (Universitetssykehuset i Nord-Norge) har jeg en allsidig arbeidshverdag. Mye av tiden går med på samtaler og ritualer. Vi bruker også tid på veiledning, undervisning og faglig virksomhet. Jeg opplever mye takknemlighet i arbeidshverdagen, både fra de som er i vanskelige livssituasjoner, men også fra sykehuset sin side - når våre faglige perspektiv etterspørres. Vi samarbeider i tverrfaglige behandlingsforum og har faglig ansvar i eksistensielle, åndelige og etiske spørsmål. Denne kombinasjonen av livsnær praksis og faglig arbeid er noe jeg trives godt med.

Har du kanskje sett VIDs nasjonale rekrutteringskampanje til presteyrket? Vil du anbefale unge i dag å studere teologi?

Jeg vil på det varmeste anbefale mennesker i dag å studere teologi. Den solide allmenndannelsen i teologistudiet er verdifull på så mange måter. Først og fremst for tjenesten i kirka, som er teologiens utspring, men også i en tid hvor teologiske og humanistisk-faglige perspektiv er stadig viktige. Teologien gir nøkler til å fortolke samtiden, religiøse fenomener og eget liv, noe som er en ganske unik kombinasjon!