Nyheter

Utlysing av Erasmus+ midler for ansatte 2021/2022

Utlysing av Erasmus+ midler for ansatte 2021/2022

Utlysing av Erasmus+ midler for ansatte 2021/2022

Nå er tiden kommet til å søke Erasmus+ midler for studenter og ansatte for neste studieår. Søknadsfrist for Erasmus+ stipend for undervisning (kalt lærermobilitet) og kompetanseheving (kalt ansattmobilitet) neste studieår er søndag 8. august. Svar gis i løpet av august slik at det blir mulig å iverksette planlagt aktivitet i september.

Både vitenskapelig og administrativt ansatte har anledning til å søke om stipend for ansattmobilitet. Kriterier for prioritering kan bli oppdatert innen søknadsfristens utløp. Kriteriene finnes i søknadsskjemaet. Søknadsskjema og informasjon finnes på nettsiden til Internasjonalt Kontor.

NB! Fikk du tildelt midler i 2020/2021, men fikk de ikke brukt på grunn av koronasituasjonen, da må du søke på nytt, da tildelingen ikke blir forlenget til neste studieår.