Nyheter

Velkommen til digital SHoT-konferanse 2021

Velkommen til digital SHoT-konferanse 2021

Konferansens målgruppe er studentsamskipnadene, universitet- og høyskolesektoren og studenter.

På programmet har vi blant annet Kunnskapsministeren, Helsedirektøren og FHI direktøren.

- 23. mars blir en dag for faglige innlegg, forskningsresultater vises og debatter. Kunnskapsministeren kommer – kommer du? Kari Jussie Lønning, Leder avstyringsgruppen for SHoT.

SHoT