Nyheter

Verdiarbeid i organisasjoner

Verdiarbeid i organisasjoner

Illustrasjon av den digitale boken

Illustrasjon av den digitale boken "Understanding Values Work. Institutional Perspectives in Organization and Leadership".

Prorektor for forskning Gunhild Odden ønsket seminardeltakerne velkommen. Så fulgte presentasjon av boken Understanding Values Work ved redaktørene; Harald Askeland, Gry Espedal, Beate Jelstad Løvaas og Stephen Sirris. Deretter ble det gjennomført en panelsamtale mellom Hjalmar Bø (generalsekretær i DIGNI), Thomas Hoholm (instituttleder BI), Gry Espedal (førsteamanuensis VID) og Anders Mohn Frafjord (sykehusdirektør Diakonhjemmet sykehus) hvor de snakket rundt boken.

Stor interesse internasjonalt

"Understanding Values Work. Institutional Perspectives in Organization and Leadership" har allerede fått mye oppmerksomhet internasjonalt med hele 73 000 nedlastinger. Boken retter seg mot forskere, studenter og ledere, hovedsakelig mot organisasjoner i ideell- og offentlig-sektor. Boken ble lansert i begynnelsen av 2020 og er nå del av pensum for flere studieløp ved VID; masterstudium i verdibasert ledelse, i profilemne i de engelskspråklige masterstudier og i ph.d. utdanningen Diakoni, verdier og profesjonell praksis.

Boken beskriver hvorfor verdiarbeid har dukket opp som et tema av økende interesse blant organisasjoner og forskere. Forfatterne av boken mener at organisasjoner som fokuserer på verdiarbeid er i en bedre posisjon til å forbedre sin praksis og kvalitet på tjenester. De mener at verdiarbeid tjener til å bygge bro mellom hverdagspraksis og organisasjonens formål.

Verdier og praksis

Beate Jelstad Løvaas, som også en av forfatterne og redaktørene, diskuterer:

Sentralt i boken er koblingen mellom verdier og praksis, hvordan kan man da utøve verdiarbeid? Hvis vi starter med verdiene, som ledestjerner, så kan verdiarbeid være hvordan disse verdiene kommer til uttrykk i praksis. Hvis vi starter fra den andre siden (av koblingen), starter med praksis, så kan vi reflektere over vår praksis, hvilke verdier uttrykker vi og kommuniserer vi ved vår praksis. Ved å reflektere over praksis kan vi også lære av våre feil, og forhåpentligvis ikke fortsette å gjøre det videre. Ved å reflektere over praksis, kan vi forbedre praksis, også kalt innovasjon.

Verdiarbeid i korona-tider

På spørsmål om hvordan verdier kommer tydeligere frem under vanskelige situasjoner svarer Stephen Sirris:

Verdier kommer ofte til uttrykk når noe står på spill. Det kan være i konflikter, men kanskje oftere i form av dilemmaer hvor ulike hensyn brynes mot hverandre. Verdier kommer også til overflaten i vanskelige valg når vi trenger å ta en beslutning. Det er ikke underlig, siden verdier er idealer og preferanser som gir retning for handling. Det er viktig å være bevisst om sammenhengen mellom intensjoner og handling, og her fungerer verdier som en bro. Sagt med andre ord, verdibevissthet bidrar til sammenheng mellom liv og lære.

Stephen avslutter med noen refleksjoner rundt korona og verdiarbeid:

- I krisesituasjoner, som vi har sett nå i 2020, trenger vi ledere som evner å gi tydeligere prioritering og poengtere hva som er viktig – hvilke verdier som skal prege praksis.

Open access

Boken kommer ut på et beleilig tidspunkt som viser hvor viktig tematikken og debatten rundt verdier er i praksis. Professor Annette Leis-Peters (VID) poengterer nytten av at denne boken både er på engelsk og er “open access”. Det betyr at hvem som helst kan laste ned boken gratis digitalt som en PDF.

Er du interessert så kan du: laste ned boken her.

Bilder fra den digitale boklanseringen.

 • Gry Espedal

  Gry Espedal Bilde 1 av 5.

  Gry Espedal Bilde 1 av 5.

 • Stephen Sirris

  Stephen Sirris Bilde 2 av 5.

  Stephen Sirris Bilde 2 av 5.

 • Beate Jelstad Løvaas

  Beate Jelstad Løvaas Bilde 3 av 5.

  Beate Jelstad Løvaas Bilde 3 av 5.

 • Hjalmar Bø

  Hjalmar Bø Bilde 4 av 5.

  Hjalmar Bø Bilde 4 av 5.

 • Thomas Hoholm

  Thomas Hoholm Bilde 5 av 5.

  Thomas Hoholm Bilde 5 av 5.