Nyheter

VID har fått ekstra Ph.d-stipend om pandemiberedskap fra Norsk Sykepleierforbund

VID har fått ekstra Ph.d-stipend om pandemiberedskap fra Norsk Sykepleierforbund

Lise-Merete Alpers fikk Ph.d-stipend om pandemiberedskap fra Norsk Sykepleierforbund.

Lise-Merete Alpers fikk Ph.d-stipend om pandemiberedskap fra Norsk Sykepleierforbund.

Førsteamanuensis Lise-Merete Alpers ved Fakultet for Helse, Oslo vant konkurransen om et ekstra Ph.d-stipend fra Norsk Sykepleierforbund i forbindelse med Covid-19! Prosjektet heter «Covid-19: Beredskap og forebygging knyttet til somaliske og pakistanske innvandrere i Norge».

NSF skriver i sin begrunnelse at de finner prosjektet godt begrunnet og svært relevant, da det er et stort behov for å utvikle kunnskap og beredskap for å ivareta sårbare grupper blant innvandrere fra Somalia og Pakistan.

Alpers har en Ph.d i profesjonsstudier fra HiOA (nå OsloMet) fra 2017 med avhandlingen «Helsepersonells kompetansebehov i møte med etniske minoritetspasienter», og har erfaring med forskning på intensivsykepleie, kompetansebehov i møte etniske minoritetspasienter og kartlegging av smerter og livskvalitet hos pasienter med etnisk minoritetsbakgrunn.

Ph.d-stipendet vil nå lyses ut. Prosjektet innebærer også et samarbeid med et forskningsmiljø ved OsloMet og bidrar på den måten til samarbeid mellom kunnskapsinstitusjoner i Oslo-regionen. Det er også lagt opp til et samarbeid med frivillige organisasjoner som viktige aktører i folkehelsearbeid med innvandrerbefolkning, og fremmer brukermedvirkning i forskning gjennom samarbeid med personer fra Norges Røde Kors og Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn.