Nyheter

VID innfører økt sikkerhet på IT-systemer

VID innfører økt sikkerhet på IT-systemer

VID innfører økt sikkerhet på IT-systemer

VID innfører to-faktorautentisering på alle Microsoft-systemer i løpet av våren. Flere i UH-sektoren er også i gang med dette arbeidet. UNIT og NSM (Nasjonal sikkermyndighet) har gitt tydelige føringer om innføring av to-faktorautentisering som et sentralt sikkerhetstiltak for å beskytte informasjon og systemer.

I første fase vil to-faktorautentisering bli innført på Microsoft Office 365 og tilhørende systemer fra Microsoft. I praksis betyr innføringen at du nå setter opp og logger inn med to-faktorautentisering én gang.

To-faktorautentisering må benyttes ved første innlogging til Microsoft 365 på nytt IT-utstyr og alltid ved innlogging til Microsoft-systemer i nettlesere. I installert Microsoft programvare (Word, Outlook, Excel, Powerpoint o.l.) må du re-autentisere med to-faktor etter 90 dager.

To-faktorautentisering for Microsoft Office 365 vil i hovedsak basere seg på bruk av kodeappen Microsoft Authenticator som du laster ned på mobiltelefonen.

Plan for utrulling

Utvalgte enheter deltar i en pilot i disse dager. Erfaringene fra piloten vil avgjøre videre utrullingstakt til resten av VID.

Etter at piloten er gjennomført vil det bli en trinnvis utrulling i resten av organisasjonen. I forkant av utrullingen vil leder og ansatte få detaljert informasjon på e-post om tidspunkt og hvordan innføringen foregår.

Målet til prosjektet er å fullføre utrullingen av to-faktorautentisering for Microsoft-systemene i løpet av våren 2021.

Veiledning og brukerstøtte

Veiledninger og annen relevant informasjon vil bli sendt på e-post og er gjort tilgjengelig på nett. IT-helpdesk vil gi nødvendig brukerstøtte til alle som måtte ha behov for det.

Veivisere for to-faktorautentifisering.

  • Vær i forkant. Konfigurer allerede nå slik at du har alt klart den dagen det aktiveres for deg. Se «Veiviser MFA 1».
  • Følgende veiledning kan også benyttes dersom du er sent ute og to-faktor autentisering allerede kreves for å logge på din konto.