Nyheter

VID kraftig styrket i statsbudsjettet for 2021

VID kraftig styrket i statsbudsjettet for 2021

Rektor Bård Mæland er svært godt fornøyd med den foreslåtte tildelingen til VID, men etterlyser ordninger for investering i bygg for private høgskoler.

Rektor Bård Mæland er svært godt fornøyd med den foreslåtte tildelingen til VID, men etterlyser ordninger for investering i bygg for private høgskoler.