Nyheter

VID med ny master i klinisk sykepleie - en utdanning for dagens og fremtidens profesjonsutøvere

VID med ny master i klinisk sykepleie - en utdanning for dagens og fremtidens profesjonsutøvere

I det nye masterprogrammet velger du en av seks studieretninger som er organisert som videreutdanninger. Enten akuttmedisinsk, gerontologisk, nefrologisk og palliativ sykepleie, eller i helsesykepleie og i kreftsykepleie.

I det nye masterprogrammet velger du en av seks studieretninger som er organisert som videreutdanninger. Enten akuttmedisinsk, gerontologisk, nefrologisk og palliativ sykepleie, eller i helsesykepleie og i kreftsykepleie.