Nyheter

VID Oslo 2024: Rom og funksjonsprogrammet er klart

VID Oslo 2024: Rom og funksjonsprogrammet er klart

VID Oslo 2024:  Rom og funksjonsprogrammet er klart

Slik det nå ser ut skal vi ha 5000 kvm i nytt bygg og 10 000 kvm i dagens byggningsmasse. Sammen med erfarne og dyktige arkitekter har vi prøvd å se hva som er dagens behov og fremfor alt hva som er morgendagens behov.

Vi bygger for fremtiden, og da må også rom- og funksjonsprogrammet være bærekraftig, fremtidsrettet og fleksibelt. Problemstillinger knyttet til bærekraft, materialvalg og fotavtrykk har vært tydelig adressert i prosessene.

Stor takk til alle VIDs studenter og ansatte som har bidratt i workshops og brukermøter for å gi innspill til rom og funksjonsprogrammet.

VID Oslos rom og funksjonsprogram skal behandles i TV/AU torsdag 29/4-21 og i AMU og LMU i mai.

Se fullstendig rom- og funksjonsprogram her (pdf)