Nyheter

VID styrker laget

VID styrker laget

Fra øverst til venstre: Mette Solberg Fjeldheim, Ingrid Dahn, Kenneth Johnsen Libach, Anne Therese Iversenog Martin Ekran.

Fra øverst til venstre: Mette Solberg Fjeldheim, Ingrid Dahn, Kenneth Johnsen Libach, Anne Therese Iversenog Martin Ekran.

HR

For å håndtere veksten nå og fremover er det viktig å gjennomføre HR- og ledelsesprosesser effektivt, og på en måte som samtidig ivaretar medarbeiderne og kulturen i VID. Derfor har vi ansatt to nye seniorrådgivere med bred erfaring fra HR-feltet som skal bistå fakultetene og sørge for effektive og gode ansettelsesprosesser og relevante HR-verktøy og -tjenester.

Ingrid Dahn har bl.a. jobbet som HR-sjef i flere virksomheter bl.a. i Store Norske Spitsbergen Kulkompani på Svalbard. Hun har en master i utdanningsvitenskap og prosjektledelse fra BI og dekker hele HR-feltet godt. Ingrid starter 1. august.

Martin Ekran kommer fra Oslo kommune der han har vært avdelingsleder og bl.a. har jobbet med digitalisering, rekruttering og prosjektledelse. Martin er utdannet vernepleier og i ferd med å avslutte en master i verdibasert ledelse fra VID. Han er for tiden i pappapermisjon og starter 1. oktober.

Merkevarebygging og formidling

VID skal styrke seg på merkevarebygging og formidling, og få mer plass i det offentlige rom.

Mette Solberg Fjeldheim er ansatt som seniorrådgiver i kommunikasjonsavdelingen. Mette har allsidig erfaring med merkevarebygging og formidling av forfattere og forfatterskap bl.a. fra Aschehoug forlag.

De siste årene har hun jobbet som skribent, fotograf og redaktør. Mette har en cand.mag. med fagene nordisk språk og litteratur, engelsk språk og kulturstudier og religionsvitenskap. Mette starter 1. august og hennes hovedoppgave vil være historiefortelling og forskningskommunikasjon.

IT

Med økt digitalisering, nye campus og nye måter å jobbe og samarbeide på er det behov for å styrke IT-avdelingen i årene som kommer. IT-avdelingen må være tett på brukerne og kjernevirksomheten, og være en pådriver for videre utvikling av VID.

Anne Therese Iversen er ansatt som prosjektleder. Hun har bakgrunn som prosjektleder fra Tieto Enator, og er for tiden innleid som prosjektstøtte til et delprosjekt i Skatteetaten. Anne har utdanning innen IT, og sertifiseringer innen prosjektetablering og prosjektledelse. Anne starter 1. august.

Kenneth Johnsen Libach er ansatt som seniorkonsulent. Han kommer nå fra stilling som ansvarlig for IT-infrastruktur i Pensjonstrygden for sjømenn (PST). Kenneth har bred og lang IT-erfaring fra flere selskaper og bransjer, og har sertifiseringer på mange fagområder. Kennet starter 1. august.