Nyheter

VID Tromsøs forskningsprosjekt ReconTrans er «showcase» i Sør-Afrika

VID Tromsøs forskningsprosjekt ReconTrans er «showcase» i Sør-Afrika

Bildet er tatt fra den første konferansen Trading Justice for Peace, oktober 2019.

Bildet er tatt fra den første konferansen Trading Justice for Peace, oktober 2019.

Prosjektet er tildelt en 40 minutters sesjon online den 30. september. KUN/VID Tromsø er representert i panelet ved prosjektleder Tore Johnsen, sammen med prosjektpartnere fra Sør-Afrika og Canada.

Et internasjonalt komparativt forskningsprosjekt

Kirkelig utdanningssenter Nord/VID Tromsø har siden høsten 2018, med drahjelp fra VID Oslo, bygd opp et internasjonalt komparativt forskningsprosjekt kalt ReconTrans. Prosjektet forsker på «forsoning» som transformativt begrep og praksis i den pågående prosessen tilknyttet Sannhets- og forsoningskommisjonen i Norge (Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner, 2018-2022) i et komparativt perspektiv.

Prosjektet holdt sin første konferanse ved KUNs 20-års-jubileum høsten 2019 og samler i dag forskere fra Sør-Afrika, Canada, Sverige og Norge.

Siden Sør-Afrika har vært et episenter for diskursen om «forsoning» og kommisjonsprosesser i transitional justice forskningen og nyere teologi er vi svært fornøyde med at vårt prosjekt nå legges merke til nettopp der. Første antologi i prosjektet, Trading Justice for Peace?, koordinert fra University of Western Cape, og er godt fremskredet og forventes publisert i 2021.

Fra VID Tromsøs side sitter Sigridur Gudmarsdottir i redaksjonen.