Nyheter

VID vant prestisjefull anbudskonkurranse

VID vant prestisjefull anbudskonkurranse

– Ledelse er en av våre viktigste strategier for å utvikle Kirkens Nødhjelp som organisasjon, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. Foto: Kirkens Nødhjelp.

– Ledelse er en av våre viktigste strategier for å utvikle Kirkens Nødhjelp som organisasjon, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. Foto: Kirkens Nødhjelp.

Etter å ha vunnet anbudskonkurransen høsten 2020 inngikk partene en rammeavtale på fire år. Avtalen går i korte trekk ut på å levere innhold til et lederutviklingprogram som rommer fire moduler, og det hele skal foregå digitalt. Modulene består av en blanding av nettleksjoner, podcast, webinarer og workshops. Alle lederne får hver sin kurs-mentor de kan sparre med underveis. Modulene henger naturlig sammen og skal gi en god plattform for ledelse hvor visjonær ledelse og hverdagsledelse, teori og praksis, kobles sammen.

Bakgrunn for oppdraget

Kirkens Nødhjelp (KN) er en av Nordens største bistandsorganisasjoner. Med visjonen Sammen for en rettferdig verden er KN en diakonal organisasjon for global rettferdighet. I likhet med VID forstår KN seg som en verdibasert og verdibevisst organisasjon.

– Det er grunnleggende likheter mellom KN og VID som organisasjoner, og ikke minst finner vi at KNs ønsker for et lederprogram samsvarer med den profilen og unike kompetansen som vårt fagmiljø har, sier Stephen Sirris, leder for Senter for verdibasert ledelse og innovasjon ved VID.

HR-sjef i Kirkens Nødhjelp, Cathrine Haugeli Halvorsen forteller at generalsekretær i KN, Dagfinn Høybråten, har ledelse som høy prioritering.

– Ledelse er en av våre viktigste strategier for å utvikle Kirkens Nødhjelp som organisasjon. Basert på de krav og forventninger vi har til våre ledere i vår globale lederplattform, ønsker vi å tilby alle ledere med fullt ansvar en arena for å utvikling av lederskap, erfaringsdeling og læring. Lederutviklingsprogrammet er tilpasset KNs behov og egenart samtidig som vi har ønsket å dra nytte av relevant ekstern ekspertise. Vi har store forventninger til vårt samarbeid med VID som med sin kompetanse innenfor ledelse og diakoni har mye å tilføre oss som en global diakonal organisasjon, sier Dagfinn Høybråten.

Praksisfeltet ønsker skreddersydde lederutviklingsprogrammer

KN ønsket seg et kontekstsensitivt og skreddersydd lederutviklingsprogram. På bakgrunn av dette har VID utviklet innhold til et ledertreningsprogram hvis mål er å bidra til å styrke ledernes kapasitet til personlig og verdibevisst lederskap, strategi og fremme gode relasjoner, teamarbeid og et godt arbeidsmiljø for å sikre kvalitet i virksomheten, ikke minst i flerkulturelle kontekster.

– Vi startet med å revidere den globale lederplattformen som er fundamentet for ledelse i KN. Der defineres roller, forventninger, lederverdier og de dimensjonene ved ledelse som vi ønsker at alle våre ledere skal fokusere på og utvikle seg i. Så begynte vi å snakke om hvordan vi kan hjelpe lederne til å gjøre lederplattformen til noe mere enn fine prinsipper, men til levd liv. Gjennom lederuviklingsprogrammet ønsker vi å istandsette lederne til å sette lederplattformen ut i praksis. Vi ønsker at lederne gjennom dette programmet skal få påfyll, læring, gi rom for refleksjon, få mulighet til å jobbe med seg selv, sin egen lederrolle, hvem vi er som organisasjon og de krav og forventninger som ligger i en lederrolle, sier Halvorsen.

Målet er å skape en felles forståelse og platform for de 140 lederne.

– Å være leder i Norge og i en skandinavisk ledelseskontekst er ganske annerledes enn å være personalleder på kontoret vårt i Pakistan, Somalia eller Kongo. Vi jobber i veldig ulike kontekster og selve ideen om ledelse kan være helt ulik i tillegg til at problemene vi møter som ledere er svært forskjellige. Allikevel er det er en del ting vi har felles: vi jobber i samme organisasjon, som har en del verdier og perspektiver som vi ønsker å fremme, vi jobber med mennesker og vi jobber for det samme oppdraget med felles mål. Vi tror at det å komme sammen sånn på tvers gir næring til det som forener oss, sier den engasjerte HR sjefen.


Cathrine Haugeli Halvorsen, HR-sjef i Kirkens Nødhjelp.
Foto: Kirkens Nødhjelp

Learning Loop og Colleague Lab

To av gruppene har allerede startet opp og to grupper starter opp i 2022. Når disse fire gruppene er gjennom programmet er alle nåværende ledere gjennom lederutviklingsloopen. Planen er å lage et oppsamlingsopplegg for nye ledere som kommer til.

– Deltakerne deles inn i felles refleksjonsgrupper som kalles Colleague Lab (kollega lab) hvor fire og fire settes sammen på tvers av geografi og bakgrunn. Disse møtes jevnlig for å utveksle erfaringer og reflektere på tvers. For hver modul skal de gjennom en Learning Loop hvor det både er felles webinarer og workshops med en praktisk karakter. Det er lagt opp til en del selvstudium med nettleksjoner du skal gjennom, lytting til podcaster og leksjoner med presentasjoner, sier Halvorsen.

Skal noe leveres eller presenteres underveis i programmet?

– Ja det er oppgaver som skal løses og så er det on-the-job-training aktiviteter hvor de skal sette seg noen mål for neste periode og prøve å utfordre seg selv på de på de temaene som er relevant akkurat der og da. Noe av det man jobber med presenteres i kollega laben og noe skal presenteres for egen leder som en del av lederoppfølgingen. Ikke som en eksamen, men som en del av det å utvikle seg som leder. Meningen er å bruke denne relasjonen og oppgavene til å få tilbakemelding på sin lederatferd og øke sin selvforståelse som leder, sier hun.

Unik kompetanseprofil

VID har lang erfaring med å tilby skreddersydde lederutdanningsprogrammer for sivilsamfunnsorganisasjoner og for offentlig sektor. E-læring teamet ved VID (SLIPP) har omfattende erfaring med å tilby digitale undervisnings- og læringsprogram, og VID innehar ekspertise og er i forskningsfronten internasjonalt hva gjelder praksisnær ledelsesforskning.

Alle de fem underviserne er håndplukket fra fagmiljøet ved Verdibasert ledelse og innovasjon. Disse er Stephen Sirris, Arild Wæraas, Dag-Håkon Eriksen, Per Øyvind Bastøe, Gry Espedal og Sigurd Haus.

– Et av våre sterke kort er at vårt fagmiljø er praksisnært. Det handler om intensjonen om at vår undervisning har høy grad av relevans samtidig som den er forskningsbasert fordi vi er en vitenskapelig høgskole, sier Stephen Sirris.

VID er som KN opptatt av sammenhengen mellom verdier og praksis og kan tilby en faglig profil som skal bidra til at verdier mobiliserer til organisatoriske handlinger. Programmene som utvikles kombinerer undervisning og veiledning. Det legges vekt på å se organisasjonens daglige utfordringer, strategi og verdigrunnlag i lys av anerkjent forskningsbasert ledelsesteori.

Underviserne

Stephen Sirris

Stephen Sirris

Gry Espedal

Gry Espedal

Sigurd Haus

Sigurd Haus