Dekan - fakultet for helsefag - Søknadsfrist 15. juni 2021.

Spesialbibliotekar - Søknadsfrist: 22. juni 2021

Spesialbibliotekar - Seksjon for bibliotek, læringssenter og historisk arkiv
Publisert: 08.06.2021

Høgskolelektor ved ergoterapiutdanning - Søknadsfrist: 9. august 2021

Høgskolelektor ved ergoterapiutdanning - FH Sandnes, BA Ergoterapi
Publisert: 11.06.2021