Senterleder - Søknadsfrist: 2. november 2020

Senterleder - Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis
Publisert: 08.10.2020

Forskningsrådgiver - Søknadsfrist: 5. november 2020

Forskningsrådgiver - Seksjon for forskningsadministrasjon
Publisert: 14.10.2020

Førsteamanuensis/førstelektor i familieterapi og systemisk praksis - Søknadsfrist: 20. november 2020

Førsteamanuensis/førstelektor i familieterapi og systemisk praksis - Fakultet for sosialfag
Publisert: 22.10.2020