Professor/dosent innen sykepleie - Søknadsfrist: 31. januar 2021

Professor/dosent innen sykepleie - Fakultet for helsefag
Publisert: 16.12.2020

Seniorrådgiver ved Fakultet for sosialfag - Søknadsfrist: 1. februar 2021

Seniorrådgiver ved Fakultet for sosialfag - Fakultet for sosialfag
Publisert: 07.01.2021

Professor/dosent - Fakultet for sosialfag - Søknadsfrist: 8. februar 2021

Professor/dosent - Fakultet for sosialfag - Fakultet for sosialfag
Publisert: 15.12.2020

Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor, vernepleie - Søknadsfrist: 14. februar 2021

Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor, vernepleie - FH Sandnes, BA VP
Publisert: 19.01.2021

Førsteamanuensis/-førstelektor i vernepleie  - Søknadsfrist: 15. februar 2021

Førsteamanuensis/-førstelektor i vernepleie  - FH Sandnes, BA VP
Publisert: 20.01.2021

Høgskolelektor  - Søknadsfrist: 16. februar 2021

Høgskolelektor  - Fakultet for sosialfag
Publisert: 21.01.2021

PhD Research Fellowship in History of World Christianity - Søknadsfrist: 28. februar 2021

PhD Research Fellowship in History of World Christianity - Senter for misjon og globale studier
Publisert: 15.01.2021

Stipendiat innen religiøst mangfold og inkludering i utdanning - Søknadsfrist: 28. februar 2021

Stipendiat innen religiøst mangfold og inkludering i utdanning - Senter for misjon og globale studier
Publisert: 15.01.2021

 Stipendiat innen skjønnsutøvelse og standardiserte arbeidsmodeller i barnevernet - Søknadsfrist: 28. februar 2021

 Stipendiat innen skjønnsutøvelse og standardiserte arbeidsmodeller i barnevernet - Senter for diakoni og profesjonell praksis
Publisert: 12.01.2021

Stipendiat innen systematisk teologi - Søknadsfrist: 28. februar 2021

Stipendiat innen systematisk teologi - Senter for misjon og globale studier
Publisert: 15.01.2021

Stipendiat innen ledelse og organisering av frivillig arbeid i sivilsamfunnsorganisasjoner - Søknadsfrist: 28. februar 2021

Stipendiat innen ledelse og organisering av frivillig arbeid i sivilsamfunnsorganisasjoner - Senter for diakoni og profesjonell praksis
Publisert: 14.01.2021

 PhD research fellow in diaconia, exclusion and injustice - Søknadsfrist: 28. februar 2021

 PhD research fellow in diaconia, exclusion and injustice - Senter for diakoni og profesjonell praksis
Publisert: 14.01.2021

Førsteamanuensis / førstelektor innen praktisk teologi - Søknadsfrist: 1. mars 2021

Førsteamanuensis / førstelektor innen praktisk teologi - Kirkelig utdanningssenter nord
Publisert: 18.01.2021

Stipendiat innen sykepleieprofesjonen i endring - Søknadsfrist: 12. mars 2021

Stipendiat innen sykepleieprofesjonen i endring - Senter for diakoni og profesjonell praksis
Publisert: 22.01.2021