Planer

StudiumTittelStudieårFil
Interkulturelt arbeid
Master
Studieplan, master i interkulturelt arbeid, 2017–20182017–2018
Last ned
Interkulturelt arbeid
Master
Studieplan, master i interkulturelt arbeid, eldre versjon2018–2019
Last ned
Interkulturelt arbeid
Master
Studieplan, master i interkulturelt arbeid2019–2020
Last ned
Klinisk sykepleie
Master
Master i klinisk sykepleie, studieretning akuttmedisinsk sykepleie, 2021-20222021-2022
Last ned
Klinisk sykepleie
Master
Master i klinisk sykepleie, studieretning gerontologisk sykepleie, 2021-20222021-2022
Last ned
Klinisk sykepleie
Master
Master i klinisk sykepleie, studieretning helsesykepleie, 2021-20222021-2022
Last ned
Klinisk sykepleie
Master
Master i klinisk sykepleie, studieretning kreftsykepleie, 2021-20222021-2022
Last ned
Klinisk sykepleie
Master
Master i klinisk sykepleie, studieretning nefrologisk sykepleie, 2021-20222021-2022
Last ned
Klinisk sykepleie
Master
Master i klinisk sykepleie, studieretning palliativ sykepleie, 2021-20222021-2022
Last ned
Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits
Årsstudium
Studieplan for kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits2020-2021
Last ned
Konfliktarbeid og mekling
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i konfliktarbeid og mekling, 2017–20182017–2018
Last ned
Konfliktarbeid og mekling
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i konfliktarbeid og mekling, eldre versjon2018–2019
Last ned
Konfliktarbeid og mekling
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i konfliktarbeid og mekling2020-2021
Last ned
Konfliktarbeid og mekling
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i konfliktarbeid og mekling 2021-20222021-2022
Last ned
Kreftsykepleie
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i kreftsykepleie2019–2020
Last ned
Kreftsykepleie
Videreutdanning
Fagplan, Videreutdanning i kreftsykepleie, heltid 2018-2019 , deltid 2018-2020, Diakonova2018–2019
Last ned
Kreftsykepleie
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i kreftsykepleie, 2020-20212020-2021
Last ned
Kreftsykepleie
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i kreftsykepleie, 2021-20222021-2022
Last ned
Kristen sjelesorg
Årsstudium
Studieplan, årsstudium i kristen sjelesorg, 2020-20212020-2021
Last ned
Kristendom, religion, livssyn og etikk
Årsstudium
Studieplan, årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk, 2016–20172016–2017
Last ned