Planer

StudiumTittelStudieårFil
Relasjonskompetanse i barnevernet
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i relasjonskompetanse og samarbeid med barn og familier i barnevernet, 2018–20192018–2019
Last ned
Relasjonskompetanse i barnevernet
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i relasjonskompetanse i barnevernet 2019–20202019–2020
Last ned
Relasjonskompetanse i barnevernet
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i relasjonskompetanse i barnevernet 2020-20212020-2021
Last ned
Relasjonskompetanse i barnevernet
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i relasjonskompetanse i barnevernet 2021-20222021-2022
Last ned
Rus- og avhengighetsproblematikk
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk, eldre versjon2018–2019
Last ned
Rus- og avhengighetsproblematikk
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i rus-og avhengighetsproblematikk2019–2020
Last ned
Rus- og avhengighetsproblematikk
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i rus-og avhengighetsproblematikk 2020-20212020-2021
Last ned
Rus- og avhengighetsproblematikk
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i rus-og avhengighetsproblematikk 2021-20222021-2022
Last ned
Samfunnsfag
Årsstudium
Studieplan, årsstudium i samfunnsfag, 2016–20172016–2017
Last ned
Samfunnsfag
Bachelor
Studieplan, bachelor i samfunnsfag, 2016–20172016–2017
Last ned
Samfunnsfag
Bachelor
Studieplan, bachelor i religion, kultur og globalisering, 2016–20172016–2017
Last ned
Samfunnsfag
Bachelor
Studieplan, bachelor i samfunnsfag, 2017–20182017–2018
Last ned
Samfunnsfag
Årsstudium
Studieplan, årsstudium i samfunnsfag, 2017–20182017–2018
Last ned
Samfunnsfag
Bachelor
Studieplan, bachelor i religion, kultur og globalisering, 2017–20182017–2018
Last ned
Samfunnsfag
Bachelor
Studieplan, bachelor i samfunnsfag, 2018–20192018–2019
Last ned
Samfunnsfag
Årsstudium
Studieplan, årstudium i samfunnsfag, 2018–20192018–2019
Last ned
Samfunnsfag
Bachelor
Studieplan, bachelor i samfunnsfag, 2019-20202019–2020
Last ned
Samfunnsfag
Bachelor
Studieplan, bachelor i samfunnsfag, 2020-20212020-2021
Last ned
Samfunnsfag
Bachelor
Studieplan bachelor i samfunnsfag 2021-20222021-2022
Last ned
Samfunnsplanlegging og borgerinvolvering
Videreutdanning
Studieplan. Videreutdanning Samfunnsplanlegging og borgerinvolvering2020-2021
Last ned